Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkoherde Jouni Lehikoinen kandidat i valet av biskop i Åbo ärkestift

Publicerad 07.08.2020

Kyrkoherden i Mikaelförsamlingen i Åbo, teologie magister, prosten Jouni Lehikoinen (f. 1961) har nominerats som kandidat i valet av biskop i Åbo ärkestift. Valmansföreningen lämnade in stiftelseurkunden till Åbo domkapitel på fredag 7.8.2020.

Jouni Lehikoinen har varit kyrkoherde i Mikaelförsamlingen i Åbo sedan 2003. Han har tidigare varit kyrkoherde i församlingarna i Karinais och Paimio.

Kandidatnomineringen i Åbo ärkestifts biskopsval inleddes 6.7 och avslutas 7.9. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat.

Det finns ca 1192 röstberättigade i biskopsvalet i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas prosterivis 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett andra val 3.12.2020 mellan de två kandidaterna som fick flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021. Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021.

Mera information:
Ombudet för Jouni Lehikoinens valmansföreningens Kalle Toivo, tfn 040 341 7186, kalle.toivo@evl.fi lagfarna assessorn Matti Mäkinen, tfn 040 077 4311, matti.makinen@evl.fi
Stiftspastor Pauliina Järvinen (kommunikation), tfn 040 012 6515, pauliina.jarvinen@evl.fi

Jouni Lehikoinens webbplats

Om valet av biskop på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)

Nyheten har 7.8.2020 klockan 13.57 uppdaterats med rätt datum för biskopsvalet 5.11.2020 (då det tidigare stod 5.1.2020).