Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Tapio Luoma: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ofrånkomligt en politisk aktör

Publicerad 10.08.2020

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade kyrkomötet i Åbo på måndag 10.8.

Kyrkomötet samlas nu för första gången i den sammansättning som valdes i februari. På grund av coronavirussituationen flyttades kyrkomötet från sin vanliga tidpunkt i maj till augusti. Kyrkomötessessionen planeras pågå från måndag till fredag.

I sitt öppningstal påminde ärkebiskop Tapio Luoma om att många av kyrkomötets beslut också har verkningar utanför kyrkan.  

– Vårt samfund med närmare fyra miljoner medlemmar har ofrånkomligt en samhällelig och på det sättet också en politisk betydelse. Å ena sidan insisterar man på att det inte passar att blanda samman religion och politik, utan vardera ska hålla sig noggrant inom sitt eget område. Å andra sidan kan det vara så att religion och politik tveklöst fogas samman, till och med så att det är svårt att se skillnaden mellan de båda.

– En kristens intresse för politik är ett intresse för hur vi tar hand om den värld som Gud har skapat och inom ramen för vilka strukturer vi tar hänsyn till varandra.

– Det dubbla kärleksbudet som Jesus förkunnade Du skall älska din Gud över allting och din nästa som dig själv innehåller i det här hänseendet en mycket politisk befallning: identifiera det som är viktigt för dig och för din medmänniska, och handla utgående från det, konstaterade ärkebiskopen.

– En av kyrkans viktigaste uppgifter är att verka för att människors förtroende för varandra och de institutioner som tjänar samhället bevaras och förstärks. Till de här institutionerna hör också det demokratiska systemet med de många partierna.

– En annan viktig politisk uppgift för kyrkan är att lyfta fram å ena sidan människans begränsningar, å andra sidan hennes ansvar. Arrogans och överdriven självtillit har tråkiga följder och orsakar lidande. När kyrkan talar och arbetar för de svaga, fattiga och förtryckta, påminner den om att de som hamnat utanför är en del av vårt samhälle och att de har samma odelbara människovärde som andra människor. Ansvaret för vår nästa är ett ansvar för hela samhället.

Ärkebiskop Luomas tal i sin helhet finns som bilaga (delvis på svenska)

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239 

Det går att följa med kyrkomötets arbete via nätet och på Twitter under hashtaggarn #kyrkomötet #kirkolliskokus.
Direktströmningen hittar ni via adressen https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

Bilagor till nyheten