Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet inleds i Åbo på måndag – sessionerna videoströmmas

Publicerad 07.08.2020

Kyrkomötet samlas i ny sammansättning nästa vecka i Åbo. Mötet som undantagsvis flyttades från maj till augusti pågår enligt de preliminära planerna måndag-fredag (10-14.8.2020).

På grund av det fortsatta coronaläget deltar på Turun kristillinen opisto i Åbo bara kyrkomötesombud, representanter med yttrande- och närvarorätt och de anställda vars uppgifter kräver närvaro på mötesplatsen. Journalister och allmänhet kan följa med diskussionen i plenum via nätet.

På agendan bland annat ekonomifrågor och äktenskapsdiskussion

Det går att följa öppningsmässan i Åbo domkyrka i direktsändning via nätet måndag 10 augusti med början klockan 10. Biskopen i Lappo stift Simo Peura predikar.

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnar mötesveckan måndag klockan 12.30. I början av veckan lämnar de nya kyrkomötesombuden in sina fullmakter. Mötet väljer två viceordföranden, elektorer och ersättande elektorer.

På veckans agenda finns bland annat biskopsmötets svar till kyrkomötet på en begäran 2018 om att biskopsmötet främjar en respektfull diskussion och utreder alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen.

Kyrkomötet behandlar också kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Kyrkans centralfonds budget för 2020. Enligt förslagen ökar man budgetmomentet för understöd till kyrkans gemensamma verksamhet med fyra miljoner för att ekonomiskt stöda församlingar och kyrkliga organisationer så att de klarar sig genom coronaviruspandemin.

Under veckan ska kyrkomötet välja nya medlemmar till kyrkostyrelsens plenum för perioden 2020-2024. Via omröstning utses två prästmedlemmar och nio lekmannamedlemmar bland de kandidater som stiftsfullmäktigen i respektive stift ställt upp.

Minister Saarikko besöker kyrkomötet

Vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko besöker kyrkomötet på onsdag 12 augusti. Diskussionstillfället med ministern och ministerns tal strömmas från plenisalen klockan 14.30-15.15 och det går att följa med direktsändningen via nätet.

Två helt nya ombud från Borgå stift

Under de fyra kommande åren representeras Borgå stift av prästombuden kyrkoherde Mia Anderssén-Löf och verksamhetsledare Rolf Steffansson. Stiftets lekmannaombud är docent och teolog Patrik Hagman, pensionerad riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos, pensionerad verksamhetsledare Göran Stenlund och landshövding Peter Lindbäck som Ålands representant.

Av Borgå stifts ombud är Anderssén-Löf och Wideroos helt nya i kyrkomötet medan Lindbäck inte ingick i kyrkomötet förra perioden men varit ombud tidigare.

Det går att följa med kyrkomötets arbete via kyrkomötets webbplats.

Kyrkomötets dokument hittar man också via samma webbadress https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

Kyrkomötesombuden presenterade sig i ett kandidatgalleri i samband med valet i februari.

Det går att följa biskopsmötets arbete via Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Vid behov förmedlar kyrkans kommunikation intervjuförfrågningar till ombuden.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239