Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland skickade öppet brev till biskop Sani Ibrahim Azarille

Publicerad 26.06.2020

Ärkebiskop Tapio Luoma, Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift och Simo Peura, biskop i Lappo stift har idag 26.6.2020 skickat ett öppet brev till Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet och dess biskop Sani Ibrahim Azar.

I brevet uttrycker evangelisk-lutherska kyrkan i Finland sitt stöd för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet och dess arbete för fred och försoning. Samtidigt uttrycker den sitt stöd för Europeiska unionens strävan att nå en hållbar tvåstatslösning.

I brevet konstateras att ”en ensidig anslutning av de palestinska områdena till Israel leder inte till rättvisa och fred utan till större orättvisa, ökade spänningar, osäkerhet och förbiseende av internationell lag. Därför kan vi inte godkänna de nu framlagda planerna på att låta Israel annektera delar av Västbanken”.

Kuopio stift är finländskt vänstift med Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet. Biskopen i Lappo stift, Simo Peura, är medlem i Kyrkornas världsråds centralkommitté.

Brevet i sin helhet:

Broder i Kristus, biskop Sani Ibrahim Azar,

Vi hälsar dig på evangelisk-lutherska kyrkans i Finland vägnar. Med hänvisning till ditt ställningstagande under pingsten 2020 försäkrar vi er om att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder och ber för den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet och dess arbete för fred och försoning.

Tillsammans med er hoppas och ber vi om rättvis fred för alla bosatta i det Heliga landet, för systrar och bröder tillhörande olika religioner – judar, kristna, muslimer och bekännande av andra åskådningar. Tillsammans med er kyrka ber vi att palestinier och israeler skulle kunna leva tryggt som grannar.

Vi instämmer i det brev som Kyrkornas världsråd (World Council of Churches) och Mellanösterns kyrkors råd (The Middle East Council of Churches) skickade till EU:s utrikesministrar 8.5.2020 där man förbinder sig att eftersträva en rättvis fred för alla människor i det Heliga landet. En ensidig anslutning av de palestinska områdena till Israel leder inte till rättvisa och fred utan till större orättvisa, ökade spänningar, osäkerhet och förbiseende av internationell lag. Därför kan vi inte godkänna de nu framlagda planerna på att låta Israel annektera delar av Västbanken.

Vi stöder Europeiska unionens strävan att nå en hållbar tvåstatslösning. Vi erkänner den finländska regeringens arbete på området för att främja rättvis fred.

I vår Herres Jesu Kristi namn,

Tapio Luoma, ärkebiskop i Åbo och Finland
Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift
Simo Peura, biskop i Lappo stift, medlem i Kyrkornas världsråds centralkommitté

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Mera information: biskop Jari Jolkkonen, kontakt via Tuulikki Terhemaa, sakkunnig i kommunikation, tuulikki.terhemaa@evl.fi, tfn 050 372 1239.