Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Från början av juni kan man igen gå i gudstjänsten

Publicerad 02.06.2020

Från början av juni är församlingsmedlemmar välkomna till gudstjänst i kyrkan. I offentligheten har man diskuterat hur sjungande påverkar spridandet av coronavirus. Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gett anvisningar om sång och musik vid gudstjänster och vid församlingens sammankomster. Vid alla kyrkliga evenemang följer man myndigheternas anvisningar och rekommenderade skyddsavstånd.

Man är alltså välkommen till gudstjänster på nytt men om man också har bara lite förkylningssymtom så ska man bli hemma. Församlingarna strömmar fortsättningsvis gudstjänster på nätet och man kan alltså följa med gudstjänster också hemifrån.

I gudstjänster och vid andra kyrkliga tillfällen får över 50 personer delta ifall skyddsavstånden är tillräckliga. Det maximala antalet deltagare är 500 personer men i små kyrkorum kan man bli tvungen att begränsa antalet deltagare så att man kan iaktta skyddsavstånden. Det är också möjligt att fira nattvard. Stiften beslutar om nattvardsfirandet.

Sång vid kyrkliga sammankomster

Musiken är betydelsefull för församlingarnas gudstjänstliv och vid kyrkliga förrättningar. Under coronapandemin måste man ändå se till att det är så tryggt som möjligt att sjunga.

Man behöver inte helt avstå från psalmsång men biskoparna rekommenderar att man överväger hur många och långa psalmer man sjunger. Tillsvidare ska man undvika körsång.

Biskoparnas anvisningar finns i sin helhet på evl.fi/plus

Mera information: ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299