Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Förändrad verksamhetsmiljö kräver nytt kunnande – biskopsmötet fastställde prästernas kärnkompetens

Publicerad 18.05.2020

Biskopsmötet godkände på sitt möte 18.5.2020 hurdan kärnkompetens man förväntar sig av prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Enligt detta behöver prästernas kärnkompetens bestå av fem delområden; teologisk kompetens och värdekompetens, prästernas uppgifter, interaktivt kunnande, arbetslivs- och utvecklingskompetens, och kunskap om verksamhetsmiljön och samhället.

Kyrkostyrelsens plenum har tidigare i vår beslutat om övriga kyrkliga yrkens kärnkompetens medan biskopsmötet är den instans som besluter om prästernas utbildning.

De tidigare beskrivningarna av hurdan kärnkompetens som hör till olika kyrkliga yrken fastställdes i början av 2000-talet. Behovet av att uppdatera beskrivningarna av olika yrkesgruppers kärnkompetens har sin grund i att församlingslivet förändras och att det krävs en allt bredare kompetens av de anställda. Kyrkans utbildningscentral har lett processen i samarbete med Kyrkostyrelsen, representanter för olika yrkesgrupper, församlingar, stiften, utbildningsinstitutionerna och fackorganisationerna.

En beskrivning av prästernas kärnkompetens finns som bilaga nedan (på finska).

Religionsteologiskt dokument om religionsmöten på kommande

Kommittén för religionsmöten håller på att utarbeta ett religionsteologiskt dokument om möten mellan olika religioner. Avsikten med dokumentet är att samla kyrkans viktigaste religionsteologiska principer på basen av tidigare dokument. Dokumentet ska också beakta det förändrade finländska samhälle kyrkan lever i idag.

Biskopsmötet diskuterade dokumentet Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen (på svenska ung. Riktlinjer för religionsmöten) och målet är att dokumentet blir klart till hösten så att biskopsmötet kan godkänna det i augusti.

Biskopsmötet beslöt att föreslå för kyrkostyrelsens plenum att man i budgeten för 2021 reserverar sammanlagt 691 800 euro för medlemsavgifter och specialunderstöd till kyrkornas internationella samarbetsorganisationer. I summan har man beaktat en nedskärning på fem procent som förutsätts i Kyrkans centralfonds sparkrav för budgeten för 2021. Medlemsavgifter till mellankyrkliga och andra internationella organisationer och specialunderstöd till internationella organisationer hör nära samman med kyrkans ekumeniska relationer.

Biskopsmötet antecknade för kännedom den aktuella ekumeniska översikten för 2019. Den ekumeniska översikten Ajankohtaista ekumeniassa 2019 finns på kyrkans webbplats evl.fi/plus (på finska).

Biskopsmötet utsåg biskop Kaisamari Hintikka, tf chefen Elina Hellqvist, generalsekreterare Jyri Komulainen och projektsekreterare, beredskapschef Timo-Matti Haapiainen till evangelisk-lutherska kyrkans representanter i RESA-forumets årsmöte 2020.

Biskopsmötet utsåg TD Timo-Matti Haapiainen till sekreterare för kommittén för religionsmöten för tiden 1.9.2020–30.9.2022 och TD Elina Hellqvist till sekreterare för kommittén för missionsarbetet för tiden 18.5.2020–30.9.2022

Biskopsmötet samlas nästa gång 6 augusti 2020.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189

Bilagor till nyheten