Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan stöder under undantagsförhållandet

Publicerad 27.03.2020

I dagens exceptionella situation erbjuder kyrkan hjälp, stöd och trygghet trots att undantagstillståndet ofrånkomligt inverkar på församlingarnas verksamhet. Resurserna styrs nu till närvaro på nätet. Dessutom utvecklas nya tjänster för att hjälpa de mest utsatta att klara sig genom en svår tid.

Mathjälp till dörren

Trots undantagstillståndet har församlingarna inte gett upp sin mathjälp även om man varit tvungna att anpassa formen. Då församlingarna måste avstå från gemensamma matserveringar satsar man till exempel i Tammerfors och Vanda istället på att föra matkassar till hjälpbehövandes hem. Diakoniarbetarna försäkrar sig om att hjälpen når de mest utsatta.

Församlingarna i Helsingfors delar tillsvidare ut mathjälpen i färdigt packade matkassar. Man kan inte påverka innehållet i de färdigt förpackade akutkassarna, det här för att utdelningen ska kunna förlöpa snabbt. Genom att sprida på utdelningspunkterna undviker man folksamlingar och köer. Den finska församlingen i Haga erbjuder mathjälp som förs till dörren med hjälp av frivilliga.

Också i många andra församlingar runt om i Finland delar anställda och frivilliga ut mathjälp, ofta i samarbete med kommuner. Ett av målen med församlingarnas tjänster är att hjälpa äldre att klara av vardagen så att de kan undvika att utsätta sig för smittorisker.

De flesta församlingar fortsätter dessutom att ge ekonomiskt stöd. Genom att ta kontakt med den egna eller den närmaste församlingen får man information om hur man kan få hjälp.

Samtalstjänsten och familjerådgivningen lyssnar

Det går att nå församlingarnas anställda via telefon, e-post eller sociala medier. Gruppdiskussioner till exempel hos familjerådgivningen kan föras via olika digitala applikationer.

Under undantagsförhållandena är tanken att erbjuda unga och barn så mycket stöd och diskussionshjälp som möjligt. Kyrkans ungdomschatt hade redan innan coronasituationen planerat förlängda öppettider i ungdomschatten på kvällarna under mars månad. I den nya situationen utvidgades öppettiderna i Samtalstjänstens chatt och telefonjour också dagtid.

– Läget med coronaviruset har ökat människors oro och behovet av att tala om det är stort. Samtalstjänsten strävar efter att hålla fast vid de förlängda öppettiderna så länge vi har ett undantagstillstånd. Allt fler församlingsanställda har nu också möjlighet att ställa upp som jourhavande i Kyrkans samtalstjänst, säger Sara Grönqvist, sakkunnig i själavård vid Kyrkostyrelsen.

Ungdomsverksamhet via digitala kanaler

I det rådande coronaläget har församlingarna väldigt olika förutsättningar att genomföra sin verksamhet på nätet. En del har redan länge arbetat på webben och i sociala medier medan andra nu står i startgroparna. Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsarbete på Kyrkostyrelsen,säger att många ändå lyckats kavla upp ärmarna och ta itu med den utmanande och ovana situationen.

– Inom ungdomsarbetet har många församlingar gjort kortare eller längre liveströmningar, främst på Instagram, till exempel i form av andakter eller ungdomskvällar. Under den första veckan har man erbjudit möjlighet att ställa frågor och ventilera det rådande läget, berättar Stråhlman.

– En stor del av församlingarna har erbjudit chattmöjligheter eller andra sätt att tala och kommunicera med ungdomsarbetsledarna. Också församlingar som inte haft möjlighet att sända direkt har kunnat erbjuda chatt- eller samtalsmöjligheter med de lokala ungdomsarbetsledarna. Ungdomsarbetsledarna och andra anställda finns tillgängliga på lokalplan för dem som vill och behöver.

Kristinestads svenska församling delar varje måndag en öppen Spotifylista. I norra Österbotten samarbetade Karleby, Kronoby och Larsmo församlingar med väckelserörelserna Kyrkans Ungdom och Evangelieföreningen (SLEF) då de senaste lördag ordnade gemensam direktströmmad ungdomssamling via kanalen iPreach på Youtube.

Mera information:
Sara Grönqvist, sakkunnig i själavård, tfn 040 688 1522
Rebecka Stråhman, sakkunnig i ungdomsarbete, tfn 040 688 1558
Kyrkans samtalstjänst
Församlingarnas kontaktinformation