Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingarna sysselsätter många unga på sommaren

Publicerad 15.06.2016

Skriftskolan, församlingarnas hjälpledarutbildning och uppgiften som hjälpledare samlar årligen tiotusentals unga i åldern 15-17 år.

Kyrkans verksamhetsstatistik för 2015 visar att drygt 23 000 unga deltog i den hjälpledarutbildning som församlingarna ordnar. Knappt 16 000 unga axlade under fjolåret uppgiften som hjälpledare i församlingen.

– Församlingen erbjuder de unga meningsfull sysselsättning, ger ansvar och arbetserfarenhet, berättar sakkunnig för ungdomsarbetet Sara Åström.

– Hjälpledarnas insats är helt avgörande för att man på konfirmandläger kan ha aktiviteter i små grupper. I majoriteten av församlingarna är hjälpledarna med och planerar konfirmandlägret. Hjälpledarna står också närmare konfirmanderna än vuxna ledare, säger Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig inom skolsamverkan och konfirmandarbete.

Åström påminner om att församlingen ger de unga utbildning i ledarskap och möjlighet till gemenskap med andra unga.

– Utgångspunkten är att den unga ska få vara och växa som den församlingsmedlem han eller hon är, det ska finnas plats för alla slags unga, säger Åström och berättar att nya riktlinjer för kyrkans hjälpledarverksamhet "Underbara hjälpledare" blivit klara i år.

De flesta som deltar i hjälpledarutbildningen är i åldern 16-17 år och för många unga är det en naturlig fortsättning på skriftskolan. Över hälften av dem som varit hjälpledare vill sedan fortsätta i församlingens verksamhet.

Konfirmandläger populär bland unga

Av verksamhetsstatistiken framgår att sammanlagt 49 000 finländare deltog i konfirmandundervisning ifjol. Av 15-åringarna deltog 83 procent i konfirmandundervisningen, en andel som ligger i topp internationellt sett.

Fortsättningsvis är konfirmandlägren den populäraste formen av konfirmandundervisning och samlade närmare 37 000 unga: 75 procent av alla skriftskolor var läger. Näst populärast var dagskriftskolorna som samlade 2 600 konfirmander. Under 2015 växte kvällskriftskolornas popularitet med en femtedel jämfört med året innan.

Då man planerar konfirmandundervisningen och utbudet försöker man beakta de unga och deras mångsidiga behov.
– För en del är läger ett absolut val medan det för någon annan kan passa bättre att delta i kvälls- eller dagsskriftskola – eller fast i en vandringsskriftskola i Lappland, berättar sakkunnig inom konfirmandarbete Heli Pruuki.

En konfirmand kan också välja att delta i konfirmandundervisning i en annan församling än sin egen. Dessutom ordnar också många kristna organisationer konfirmandundervisning. Under fjolåret växte andelen som deltog i konfirmandundervisningen någon annanstans än i den egna församlingen och de var 8 100 till antalet.

Under sommaren kan man via kyrkans instagramkonto ev_luth_kyrkan ta del av konfirmandernas vardag då kontot alternerar mellan olika församlingar i Borgå stift.

Mera information:
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5846 873 (konfirmandarbete)
sakkunnig Sara Åström, Kyrkostyrelsen, tfn 050 5591 666 (hjälpledare)
Kyrkans verksamhetsstatik för barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet 2015
Nya riktlinjerna för hjälpledarverksamheten 2016 ”Underbara hjälpledare”