Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Åsa A Westerlund viceordförande i kyrkostyrelsens plenum

Publicerad 07.06.2016

Vid sitt första möte i ny sammansättning 7.6.2016 valde kyrkostyrelsens plenum läkaren Åsa A Westerlund från Karis till viceordförande för plenum. Kyrkomötet i maj valde nya medlemmar till kyrkostyrelsens plenum. Ärkebiskop Kari Mäkinen är ordförande för plenum.

Följande personer ingår i kyrkostyrelsens plenum under mandatperioden 1.6.2016-31.5.2020.

Kyrkan stöder tillgång till inhemsk tjära

Kyrkostyrelsen beviljade ett stipendium på 50 000 euro till föreningen Eläköön terva för kemikalieregistrering av furutjära. Med stödet vill man trygga att det för skötseln av kyrkliga byggnader finns tillgång till inhemsk tjära som uppfyller myndighetskraven.

I Finland finns cirka 300 kyrkor och klockstaplar med spåntak. För att spåntaken ska bevaras behöver de skyddas med regelbunden tjärning med tjära av god kvalitet. Stödet beviljades från den statliga ersättning som kyrkans centralfond får.

Plenum beslöt också att 240 000 euro av den statliga finansieringen används till att utveckla församlingarnas byggnadsregister. Med hjälp av registret strävar man efter att fördela statens ersättning till församlingarna rättvist.

Mera information: överarkitekt Antti Pihkala, tfn 050 5298 431, antti.pihkala@evl.fi

Församlingen i Oripää fusioneras med församlingen i Pöytyä

Från början av 2017 sammanslås församlingen i Oripää med församlingen i Pöytyä i sydvästra Finland. Den utvidgade församlingens område omfattar kommunerna Oripää och Pöytyä.

Lika mycket kvinnor som män bland prästerskapet

För tillfället råder det balans mellan antalet kvinnor och män bland prästerna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland visar en rapport om kyrklig utbildning 2015. I ledande positioner är majoriteten fortsättningsvis män men 2015 var det första året då flera kvinnor än män avlade högre pastoralexamen.

År 2015 prästvigdes ungefär lika många män som kvinnor fastän kvinnorna redan en längre tid har utgjort en klar majoritet bland prästvigda (56-68 procent). I övriga uppgifter inom kyrkan är kvinnorna i klar majoritet.

Arbetsgruppen för kyrklig yrkesutbildning föreslår att man utreder på vilket sätt man kan stärka utbildning som leder till arbete i kyrkan på S:t Michels stifts område, dvs. i sydöstra Finland. Utredningen behövs för att väldigt få i östra Finland, och framför allt i S:t Michels stift, väljer att studera till kyrkliga yrken. Det är också ovanligt att man gör praktik för sin utbildning i det området.

Mera information: chefen för Kyrkans utbildningscentral Kari Kopperi, tfn 050 594 1317

Rapporten om kyrklig yrkesutbildning (på finska)

Kommunikationsprogram uppmuntrar till närvaro i sociala medier

Kyrkostyrelsen godkände en uppdaterad version av kyrkans kommunikationsprogram. Programmet baserar sig på kyrkans strategi En mötande kyrka – riktlinjer för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år 2020. Det betonar varje kyrklig anställds och förtroendevalds roll som kommunikatör och uppmuntrar till en modig dialog med det omgivande samhället. I programmet syns också de sociala mediernas växande roll. Programmet uppmuntrar till att nyfiket, experimentellt och aktivt ta i bruk nya kommunikationsverktyg.

Mera information: kommunikationschef Tuomo Pesonen, tfn 050 3780 041

Kyrkans kommunikationsprogram (finns tillsvidare endast på finska)