Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Aarre Kuukauppi, Birgitta Rantakari och Tuomas Magga får kyrkans förtjänsttecken

Publicerad 23.03.2020

Ärkebiskop Tapio Luoma har beviljat Sankt Henrikskorset åt biskop emeritus Aarre Kuukauppi och socialrådet Birgitta Rantaakari, och Mikael Agricolakorset åt FD Tuomas Magga.

Biskop emerius Aarre Kuukauppi var biskop i kyrkan i Ingermanland åren 1996-2019. Under sin tid skapade han goda relationer mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och de kristna väckelserörelserna, missionsorganisationerna och andra kristna organisationer.

Under Kuukauppis ledning har kyrkan i Ingermanland byggt omfattande internationella nätverk. Kyrkan i Ingermanland är medlem i Kyrkornas världsråd, Europeiska kyrkokonferensen och Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen. Kyrkan har bland annat samarbetsavtal med evangelisk-lutherska kyrkorna i Finland och Estland och med den amerikanska lutherska kyrkan ECLA. Kuukauppi har också varit aktiv i sina ekumeniska relationer med den ortodoxa kyrkan i Ryssland.

Socialrådet Birgitta Rantakari har varit bland annat personalchef och utbildningschef, och chef för den internationella diakonin på Diakonianstalten. Rantakari bodde på 1980-talet med sin familj i Indien där hon bland annat var frivillig åt Moder Teresa. Familjen har också bott i Zambia och Tanzania där hon var med och grundade verksamhet för föräldralösa.

I Finland har Rantakari haft ett flertal kyrkliga förtroendeuppdrag; kyrkomötesombud, viceordförande för Finska Missionssällskapet och styrelsemedlem i Kyrkans Utlandshjälp.

Rantakari valdes till Evangelisk-lutherska kyrkans representant i Kyrkornas världsråds centralkommitté 1991. Rantakari har också arbetat med uppgifter inom biståndsarbete, som till exempel chef för projektet CUAHA. Hon var medlem i internationella kommittén för organisationen Niwanos fredspris åren 2011-2016.

Filosofie doktor Tuomas Magga var språklig sakkunnig inom projektet för översättningen av bibeln till nordsamiska. Projektet inleddes 2001 och den nordsamiska bibelöversättningen blev klar 2019.

Magga har sedan 1972 varit universitetslektor vid Uleåborgs universitet i det nordsamiska språket. Han dispterade 1984 vid Uleåborgs universitet med doktorsavhandlingen Duration in the Quantity of Bisyllabics in Guovdageaidnu Dialect of North Lappish. Åren 2001-2004 var Magga också chef för Giellagasinstitutet.

Mera information:
kanslichefens specialmedarbetare Terhi Kaira, tfn 050 326 3012
Bildmaterial om Tuomas Magga: www.piplia.fi/materiaalit
Fotografier av Aarne Kuukauppi: Kyrkans bildbank
Mera information om kyrkliga förtjänsttecken (på finska)