Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tv-gudstjänst i Yle Fem och strömmade gudstjänster från församlingar på söndag

Publicerad 20.03.2020

På söndag som är Marie bebådelsedag sänder tv-kanalen Yle Fem en tv-gudstjänst från Nykarleby kyrka. Gudstjänsten bandades i februari. Kören Mrs Bighill Singers bjuder på á cappellasång och framför bekanta psalmer i nya arrangemang.

Kören består av sångarna Heidi Storbacka, Sofie Björkholm, Daniela Strömsholm, Mattias Björkholm, Rasmus F. Forsman, Rebecca Ekman, Sarah Tiainen, Fanny Sjölind och Staffan Strömsholm.

Kyrkoherde Mia Anderssén-Löf är predikant och liturg.Textläsare i gudstjänsten är Mats Brandt och förebedjare är Elin Nylund och Camilla Skrifvars-Koskinen. För tv-regin ansvarar Rufus Hedengren.

– Den här gudstjänsten spelades in i början av februari då ingen kunde ana den situation vi nu lever i. Idag får berättelsen om Maria en annan klangbotten. Nu får vi likt Maria söka tröst i ängelns ord: Var inte rädd, och vi får lägga framtiden i Guds händer, säger ansvariga redaktören Lucas Snellman.

Gudstjänsten sänds på söndag 22 mars klockan 12.00 i Yle Fem och klockan 13.03 i Yle Vega.

Församlingar webbsänder gudstjänster enligt bästa förmåga

Församlingarna står inför en ny situation då man inte längre kan hålla gudstjänster med församlingsmedlemmar närvarande. De sänder nu sina gudstjänster över webben enligt bästa förmåga. En del församlingar har redan tidigare sänt sina gudstjänster över webben men för många är det en helt ny situation.

– Generellt är situationen utmanande i många församlingar. Det finns församlingar som är vana att strömma sina gudstjänster på webben medan andra nu gör sitt bästa för att möta nya behov, säger Lucas Snellman.

Snellman vill i den ovana situation som vi nu befinner oss påminna om de andakts- och gudstjänstprogram som Svenska Yle producerar varje vecka.

– Till Yles uppdrag hör att tillhandahålla andaktsprogram och varje söndag och helgdag sänds en gudstjänst i Yle Vega. Gudstjänsten sänds från olika kyrkor runtom i Svenskfinland enligt en överenskommelse mellan de nio kyrkosamfund som medverkar i gudstjänsterna. Dessutom kommer vi att sätta in en extra tv-gudstjänst 29 mars.

Information om de gudstjänster som lokalförsamlingarna sänder via nätet finns samlad i webbkyrkan på kyrkans webbplats men den informationen är inte fullständig. Det lönar sig också att gå in på församlingarnas egna webbsidor och Facebooksidor för att få aktuell information om hur församlingen har sänder sin gudstjänst.

Mera information:
Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation, tfn 050 566 8230
evl.fi/webbkyrkan
svenska.yle.fi/tro/