Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Religionsledarna i Finland betonar omsorg om svaga, hopp och framtidstro

Publicerad 20.03.2020

Religionsledarna i Finland gjorde 19.3.2020 ett uttalande med anledning av det undantagstillståndet som råder på grund av coronaepidemin.

"Våra böner minskar inte trots att våra församlingars sammankomster begränsas. Tvärtom är vår bön gemensam och stark," konstaterar de som undertecknat uttalandet.

”Hoppet och en positiv tro på framtiden kan vara en styrka i svåra tider. Det är gott att stilla sig och märka hur naturen väcks till liv under våren. Kriser har en början och ett slut.”

Religionsledarnas uttalande i sin helhet:

Finlands religiösa ledare: Mitt i krisen har vi vår trygghet hos den Högste

Vi lever i en tid med undantagslagar orsakade av coronapandemin. Vårt samhälle har börjat trygga de svagaste riskgrupperna och strävar efter att garantera sjukhusvård åt dem som behöver det. Man strävar efter att speciellt skydda de äldre åldersgrupperna från smitta. Vi uppmanar alla att delta i detta arbete. Kärleken till medmänniskan kallar oss till försiktighet och ansvarsfullhet och till att följa de begränsningar och rekommendationer som myndigheterna har gett.

Våra böner minskar inte trots att våra församlingars sammankomster begränsas. Tvärtom är vår bön gemensam och stark. Vi minns särskilt de ensamma och gamla, de sjuka och de som är rädda och ångestfyllda för att bli sjuka. Vi minns familjerna och barnen. Vi minns också beslutsfattare, sjukvårdspersonal och alla dem som arbetar under svåra omständigheter för dem som lever.  

Vi uppmanar var och en att bry sig om människor runtomkring genom att komma ihåg dem med telefonsamtal och vardaglig hjälpsamhet. Vi visar kärlek till medmänniskor genom att undvika smitta och därigenom visa omsorg om våra närmaste såväl som främlingar. Ingen får lämnas ensam. Istället får vi finna vägar för att kunna lyssna till och stöda varandra också utan fysisk närhet och kontakt.  

Hopp och en positiv tro på framtiden ger kraft i svåra tider. Det är gott att stilla sig och märka hur naturen väcks till liv under våren. Kriser har en början och ett slut. De kan hjälpa oss att inse hur viktiga våra närmaste är och hur viktigt det är för oss att hjälpa de mest utsatta i våra samfund. Som religiösa ledare i Finland ber vi om beskydd för mänskligheten och särskilt för var och en som insjuknat. Vårt skydd finns hos den Högste.

Helsingfors den 20 mars 2020

Ordförande Yaron Nadbornik
RESA-forumet rf, ordförande
De judiska församlingarna i Finland

Ärkebiskop Tapio Luoma
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Ärkebiskop Leo
Ortodoxa kyrkan i Finland

Generalvikarie, fader Marco Pasinato
Katolska kyrkan i Finland

Ordförande Gölten Bedretdin
Finska Islam-församlingen

Ordförande Anas Hajjar
Islamska Rådet i Finland

Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen
Ekumeniska Rådet i Finland