Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingarna firar gudstjänster tillsvidare via nätet

Publicerad 16.03.2020

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 16.3.2020 gett församlingarna anvisningar om hur gudstjänsterna ordnas under coronaepidemin.

Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna tillsvidare firas som predikogudstjänster, och att de firas som direktströmning via internet eller på det sätt som den lokala församlingen har möjlighet till. Församlingen samlas alltså inte i kyrkan utan gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans.

Biskoparna konstaterar att människors oro för utbredningen av coronaviruset ökar varje dag. I den situationen är kyrkans uppgift att stå vid människornas sida och förmedla budskap om tro och hopp. Framför allt i svåra tider fortsätter kyrkan att be för folket och hela världen.

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är hjärtat i kyrkans andliga liv, och enligt kyrkolagen hör de till församlingarnas lagstadgade uppgifter.

”I denna situation med en smittsam sjukdom och utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 är det klart att bestämmelserna nu ska tillämpas särskilt med tanke på medborgarnas hälsa och välfärd,” konstaterar biskoparna i sitt brev.

Kyrkorna öppna för enskild stillhet efter nätsända gudstjänsten

Biskoparna rekommenderar att varje församling håller sin huvudkyrka öppen för stillhet och enskild bön efter gudstjänsten. På plats finns en präst eller församlingsanställd för samtal och själavård. Det handlar inte om en offentlig tillställning men kyrkan håller öppet. Biskoparna betonar att det är viktigt att öppna kyrkorummet för stillhet och bön med tanke på nationens kristålighet. Biskoparna betonar att det inte är en offentlig tillställning.

Kyrkliga förrättningar sköts med undantagsarrangemang

I sin anvisning konstaterar biskoparna att kyrkliga förrättningar tillsvidare sköts med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst 10 personer vara närvarande vid dop, vigslar och begravningar. Vid begravning rekommenderar man jordfästning vid graven.

Den övriga normala veckoverksamheten i församlingarna avbryts tillsvidare. Alltid då det är möjligt överför församlingarna sin verksamhet till webben.

I kyrkorna ber man för folket

Biskoparna uppmanar nu alla kristna att be framför allt för dem som är sjuka eller är rädda för att bli sjuka.

”I kyrkan kommer man i förbönerna särskilt ihåg hälso- och sjukvårdspersonalen och andra som bär ansvar mitt i krisen. Kyrkan ber också fortgående för republikens president, riksdagen och landets regering samt andra beslutsfattare. Kyrkans förbön känner dock inte gränser utan omsluter alla länder och folk i denna aktuella globala coronasituation.”

Förutom andakter på nätet sänds andaktsprogram i tv och radio

I samarbete med Yle betjänar kyrkan församlingsmedlemmarna med radioandakter och radio- och tv-gudstjänster.

– I en tid då vi lever i osäkerhet ökar behovet av den samhörighet som kan ges via andakter och gudstjänster i radio och tv. I ett läge då man inte har möjlighet att delta i en offentlig gudstjänst hör det till Svenska Yles uppdrag att bereda finländarna möjlighet att ta del av programmen via våra kanaler, säger Svenska Yles producent Mikaela Forsman-Sten

Det är möjligt med ändringar i radio- och tv-gudstjänsterna och i radions andakter.

En sammanställning över andaktsprogram på nätet

Biskoparnas anvisningar finns i sin helhet som bilaga.

Bilagor till nyheten