Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans personalutbildning blir en del av Finlands referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Publicerad 11.03.2020

Kyrkans pastoralexamen och mera omfattande specialutbildningar kommer enligt ett beslut av statsrådet att från 14.2.2020 integreras i Finlands referensram för examina och övriga samlade kompetenser (FiNQF). Beslutet är historiskt för det är första gången som det finska samhällets utbildningssystem erkänner personalutbildning ordnats av kyrkan. En långsiktig utveckling av Kyrkans personalutbildning har möjliggjort integreringen. Kyrkans utbildningar är högklassiga, de definieras i studiepoäng och har elevcentrerade kompetensmål.

Finlands referensram för examina och övriga samlade kompetenser (FiNQF) innefattar examina, lärokurser och övriga omfattande kompetenshelheter, såsom kyrkans specialutbildningar, som ingår i det nationella utbildningssystemet. De har indelats i åtta nivåer på basis av den kompetens som de förutsätter. Nivåerna i referensramen beskriver vad en person som avlagt en examen, lärokurs eller kompetenshelhet vet, förstår och kan göra.Den kompetens som produceras av varje nivå är definierad i en statsrådsförordning och beskrivningarna motsvarar kvalifikationsnivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer. På EU-nivå är målet att underlätta jämförelser mellan olika länders examina och examensnivåer, och att på det sättet främja mobilitet och livslångt lärande.

Nyttan med referensramen är att man identifierar kompetens

De nationella referensramar för kompetens har använts vid sidan av utveckling av utbildning och i rekryteringsprocesser, då man jämfört sökandes kunnande och kompetensledning. Den viktigaste nyttan med referensramen är att man kan identifiera tidigare kompetens och godkänna tidigare fortbildning speciellt då man flyttar från ett utbildningsområde till ett annat. Den studerande kan bättre än förr få utförda examina, komptenshelheter och till exempel kyrklig personalutbildning som hör till referensramen identifierade och godkända.

De kyrkliga specialutbildningar som integrerats i referensramen är specialiserad utbildning inom sjukhussjälavård (60 sp) och inom familjerådgivning (60 sp), Kyrkans arbetshandledarutbildning (60 sp) och kyrkans specialutbildning som organisationskonsult (45 sp). De här utbildningarna, liksom pastoralexamen har placerats på nivå 6 i referensramen. På de här nivån finns yrkeshögskoleexamina och lägre högskoleexamina, liksom många av universitetens och yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar.

Pastoralexamen är nästan 330 år gammal

Pastoralexamen är en utbildningshelhet som vänder sig till dem som vigts till präster och varje år avläggs den av ca 80 präster. Den krävs för att kunna få tjänst som kaplan eller kyrkoherde. Pastoralexamen har en värdig historia – den första pastoralexamen avlades redan 1693.

Högre pastoralexamen (80 sp) som krävs för vissa tjänster vid domkapitlet finns på referensnivå 7. På den nivån finns högre högskoleexamina och universitetens och yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar.

I praktiken syns reformen i att det i examensbevisen för pastoralexamen och de specialutbildningar som integrerats i referensramen finns en mening som beskriver på vilken nivån i referensramen examen placeras.

Mera information:
chef Kari Kopperi, Kyrkans utbildningscentral, tfn 050 594 1317
utbildningsplanerare Eeva Salo-Kopperi, tfn 0400 844 828