Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Könsfördelningen jämnades ut i kyrkomötet, under hälften av ombuden är nya

Publicerad 13.02.2020

Kyrkomötesombuden för den kommande fyraårsperioden har valts. Ungefär 46 procent av de valda är nya ombud. De största förändringarna har skett i representationen för Helsingfors och Kuopio stift.

I det nya kyrkomötets sammansättning är 53 procent män (2016: 61) och 42 procent kvinnor (2016: 35). Kvinnorna är i majoritet i Esbo, Helsingfors, Kuopio och S:t Michels stift.

Av de invalda ombuden är den yngsta 24 år och den äldsta 78 år. Ombudens medelålder är 54 år (2016: 56 år).

Information om valet och de invalda finns på webbplatsen evl.fi/plus och i valets kandidatgalleri.

Forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskningscentral kommenterar valet så här.

– De invalda ombuden kan delas in i fyra grupper utgående från vad deras valmansföreningar betonar. De konservativa som betonar tron och bibeln utgör drygt en tiondel. En annan central grupp är de måttligt konservativa som betonar kyrkans grunduppgift, strukturella förnyelse och dialog och till dem räknar jag ungefär en fjärdedel av ombuden. Den tredje gruppen är de måttligt liberala som betonar förnyelse och samförstånd utgör ungefär en fjärdedel av ombuden. Ombud som driver förnyelse av kyrkan och jämlikhet utgör också ungefär en fjärdedel.

– Kyrkomötets förmåga att fatta beslut beror framför allt på om grupperna ”måttliga” vid sidan av dialog också verkligen är beredda att göra kompromisser i svåra frågor, som till exempel äktenskapsfrågan. Under det nya kyrkomötets ledning måste kyrkan också börja anpassa sig till sjunkande skatteintäkter och göra märkbara strukturella förändringar för att trygga verksamheten.

Uppgifterna är preliminära och ännu inte fastslagna. Valnämnderna sammanträder och fastställer valresultaten måndag 17.2.

Till kyrkomötet väljs 64 lekmannaombud och 32 prästombud. Uppgifterna om vem som valts till lekmannaombud på Åland blir klara 17.2.

Mera information: forskaren Veli-Matti Salminen, veli-matti.salminen@evl.fi, tfn 040 142 4896
evl.fi/kyrkomotesvalet
Kandidatgalleriet

Rättelse 13.2.2020 klockan 14.15: I det andra citatet av Salminen har skrivningen gruppen "måttliga" ändrats till: grupperna "måttliga".