Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Preliminära resultat från valet av stiftsfullmäktige i Borgå stift

Publicerad 12.02.2020

Rättelse 12.2.2020 klockan 20.30: I den tidigare versionen av notisen fanns ett namn för mycket bland de invalda lekmännen i stiftsfullmäktige. Jan-Erik Eklöf hör inte till de invalda och texten nedan har rättats. Dessutom har andelen nya i ingressen ändrats från en tredjedel till två tredjedelar.

Enligt de preliminära valresultaten i Borgå stift är två tredjedelar av medlemmarna i stiftsfullmäktige nya under den kommande fyraårsperioden 1.5.2020-30.4.2024.

Prästerna representeras av följande personer i stiftsfullmäktige: Katarina Gäddnäs, Mariehamn (listan Tillsammans), Monika Heikel-Nyberg, Grankulla (listan Tillsammans), Siv Jern, Vasa (listan Tillsammans), Tomas Klemets, Vörå (listan Jesus i centrum), Robert Lemberg, Borgå (listan Tillsammans), Daniel Norrback, Kristinestad (listan Jesus i centrum) och Yvonne Terlinden, Karis-Pojo (listan Tillsammans).

Av de sju prästmedlemmarna i stiftsfullmäktige är fem nya, omvalda är Heikel-Nyberg och Jern.

Lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige är: Susanne Björkman, Åbo svenska församling (listan En kyrkan för alla), Åsa Eklund, Pedersöre (listan För Kristi kyrka), Jan-Erik Eklöf, Vanda svenska (listan En kyrka för alla), Thomas Fagerholm, Larsmo (listan För Kristi kyrka), Gunnel M Helander, Hangö svenska (listan En kyrkan för alla), Marcus Henricson, Borgå svenska (listan För Kristi kyrka), Anita Ismark, Korsnäs (listan En kyrkan för alla), Frank Lindholm, Karis-Pojo (listan  En kyrka för alla), Ann Lönnberg, Kyrkslätt svenska (listan En kyrkan för alla), Krister Mård, Pedersöre (listan För Kristi kyrka), Rita Nordström-Lytz, Närpes (listan En kyrkan för alla), Thomas Rosenberg, Agricola svenska (listan En kyrkan för alla), Hans Snellman, Karleby svenska (listan För Kristi kyrka) och Olle Victorzon, Vasa svenska församling (listan En kyrkan för alla).

Ålands lekmannamedlem i stiftsfullmäktige Christian Beijar valdes genom sämjoval.

Av lekmannamedlemmarna omvaldes Björkman, Helander, Ismark, Snellman och Beijar. De nio övriga lekmannamedlemmarna är nya.

Valresultatet är preliminärt och valnämnden fastställer valresultatet på måndag 17 februari.

Mera information:
Borgå stifts webbplats
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815

Preliminära resultat från valet av stiftsfullmäktige i Borgå stift

Enligt de preliminära valresultaten i Borgå stift är en tredjedel av medlemmarna i stiftsfullmäktige nya under den kommande fyraårsperioden 1.5.2020-30.4.2024.

Prästerna representeras av följande personer i stiftsfullmäktige: Katarina Gäddnäs, Mariehamn (listan Tillsammans), Monika Heikel-Nyberg, Grankulla (listan Tillsammans), Siv Jern, Vasa (listan Tillsammans), Tomas Klemets, Vörå (listan Jesus i centrum), Robert Lemberg, Borgå (listan Tillsammans), Daniel Norrback, Kristinestad (listan Jesus i centrum); och Yvonne Terlinden, Karis-Pojo (listan Tillsammans).

Av de sju prästmedlemmarna i stiftsfullmäktige är fem nya, omvalda är Heikel-Nyberg och Jern.

Lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige är: Susanne Björkman, Åbo svenska församling (listan En kyrkan för alla), Åsa Eklund, Pedersöre (listan För Kristi kyrka), Jan-Erik Eklöf, Vanda svenska (listan En kyrka för alla), Thomas Fagerholm, Larsmo (listan För Kristi kyrka), Gunnel M Helander, Hangö (listan En kyrkan för alla), Marcus Henricson, Borgå (listan För Kristi kyrka), Anita Ismark, Korsnäs (listan En kyrkan för alla), Frank Lindholm, Karis-Pojo (listan  En kyrka för alla), Ann Lönnberg, Kyrkslätt (listan En kyrkan för alla), Krister Mård, Pedersöre (listan För Kristi kyrka), Rita Nordström-Lytz, Närpes (listan En kyrkan för alla), Thomas Rosenberg, Agricola svenska (listan En kyrkan för alla), Hans Snellman, Karleby (listan För Kristi kyrka) och Ole Victorzon, Vasa (listan En kyrkan för alla).

Ålands lekmannamedlem i stiftsfullmäktige Christian Beijar valdes genom sämjoval.

Av lekmannamedlemmarna omvaldes Björkman, Helander, Ismark, Snellman och Beijar. De nio övriga lekmannamedlemmarna är nya.

Det preliminära resultatet i valet blev klara på onsdagen. På måndag 17 februari fastställer stiftets valnämnd valresultatet.

Mera information:
Borgå stifts webbplats
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815