Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Med donationsmedel förebygger Kyrkans diakonifond utslagning av unga

Publicerad 20.01.2020

Kyrkans diakonifond fick en donation på 200 000 euro från den redan avslutade föreningen Suomi 2024 ry. Medlen ska användas till att stöda ungas studier och sysselsättning, och för att förbättra deras livsvillkor. Donationssumman kommer från de medel som blev över från president Sauli Niinistös valkampanjbudget.

Stöd har beviljats till sammanlagt 137 unga. De kanaliseras till mottagarna via församlingarnas diakoniarbete. I huvudsak har man stött yrkesutbildning och gymnasieutbildning för unga i mindre bemedlade familjer. Risken för unga i familjer som har det sämre ställt är att de helt blir utan utbildning eller att de avbryter en utbildning som de redan har börjat.

Stödet gick främst till studier

Ungefär 80 procent av stödsumman gick till stöd av studier. Man har stött de ungas studier genom att betala för studiematerial, böcker och e-böcker, arbetskläder som behövs i studierna, skyddsskor, datorer, kalkylatorer, studieresor och examensavgifter för gymnasie- och yrkesstudier.

Man beviljade också stöd för körkort, fritidsaktiviteter och anskaffning av hjälpmedel. Dessutom stödde man unga med utgifter som stärker deras oberoende, främst boende och anskaffningar till hemmet.

Stöd betalades ut över hela Finland. Mest stöd gavs via församlingarnas diakoniarbete i Uleåborgs stift, 17 procent, och församlingarnas diakoniarbete i Tammerfors stift, 16 procent.

Mera information: Sari Nieminen, Kyrkans diakonifond, tfn 050 378 0224