Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet har öppnat

Publicerad 16.01.2020

Kandidatgalleriet för kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet har öppnat på webbadressen kandidatgalleri.evl.fi. I webbtjänsten finns grundläggande information om kandidaterna och presentationer av kandidaterna och valmansföreningarna.

I valet av kyrkomötet finns sammanlagt 766 kandidater. Av dem är 540 lekmän och 226 präster. Av kandidaterna är 45 procent kvinnor och 55 procent män. Kandidaternas medelålder är 52 år. Den yngsta kandidaten är 19 år och den äldsta kandidaten 82 år. Det finns 35 kandidater i åldern 18-29 år. Motsvarande uppgifter för valet 2016 finns här.

I Borgå stift finns sammanlagt 29 kandidater i valet av kyrkomöte, 19 lekmän och 10 präster. På Åland där valsystemet skiljer sig från resten av landet tillämpar man listval och i år ställer två listor upp kandidater i valet av kyrkomötesombud.

Stiften väljer sammanlagt 96 ombud till kyrkomötet. Av dem är 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift representeras av två präster och fyra lekmän, av vilka en lekman väljs av församlingarna på Åland.

Valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige förrättas 11 februari. Rösträtt i valet av lekmän har förtroendevalda i församlingarnas kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige. Stiftens präster väljer prästombud vid ett valmöte som leds av kontraktsprosten. Stiftsfullmäktiges och kyrkomötets mandatperiod inleds 1.5.2020.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutfattande organ. Det besluter bland annat om kyrkans lära och administration och innehållet i kyrkolagen.

Stiftsfullmäktige stöder och främjar kyrkans uppgift i stiftet och dess församlingar. Stiftsfullmäktige har bland annat rätt att göra framställningar till kyrkomötet.

Mera information:
Kandidatgalleriet
Aku Sonninen, webbproducent, tfn 050 324 3159
Åsa Holmvik, sakkunnig i kommunikation, tfn 040 5811 815

Susanne Lönnqvist, valnämnden sekreterare, Borgå stift, tfn 040 142 5213