Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan uppskattar att medlemsantalet sjunkit måttligt under det gångna året

Publicerad 18.12.2019

Kyrkans forskningscentral uppskattar att kyrkans medlemsantal fortsättningsvis sjunker måttligt. Antalet utträden under år 2019 blir något lägre än ifjol.

Antalet utträden uppskattas bli ca 54 000 då de för ett år sedan var 58 000. Antalet personer som inträtt i kyrkan förblir ungefär på samma nivå som 2018, dvs. drygt 16 000. Antalet döpta uppskattas sjunka under året. Under 2019 döptes ca 28 500 barn under ett år. Antalet döda förväntas motsvara fjolåret då de avlidna var ca 44 000.

På basen av de här uppskattningarna kommer kyrkans medlemsantal att vara ca 3 795 000 i början av 2020. Det motsvarar knappt 69 procent av befolkningen.

Under januari-november 2019 inträdde ca 15 300 personer i kyrkan och 38 800 personer valde att utträda. Vid slutet av november hade 26 200 döpts och antalet avlidna var 39 800. Enligt kyrkans medlemsdatasystem hade kyrkan sammanlagt 3 810 518 medlemmar i slutet av november.

1.1.2019 hörde 69,7 procent av finländarna till kyrkan. Då var det exakta medlemsantalet 3 848 191. Antalet inträdda var 16 682 och antalet utträda 58 338, antalet döpta var 30 892 och antalet avlidna 44 707.

Kyrkans fastställda medlemsantal för 2019 blir klart inom januari 2020 då alla församlingar har hunnit föra in sina medlemsuppgifter i kyrkans medlemsdatasystem. Vecka 5 informerar vi om det fastställda medlemsantalet och grafer över medlemsuppgifterna publiceras på webbplatsen Kyrkans statistik.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi