Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum godkände riktlinjer för en familjecentrerad församling

Publicerad 10.12.2019

Riktlinjer för en familjecentrerad församling är ett dokument som riktar sig till alla församlingens anställda och frivilliga som möter familjer, inte bara till familjearbetare. Kyrkostyrelsen godkände riktlinjerna i plenum 10.12.2019. De ersätter det tidigare dokumentet Familjearbete – min sak? som utkom 2009.

De uppdaterade riktlinjerna utmanar församlingarna att planera hur de kan bli allt bättre på att ställa familjerna i centrum: Hur är familjerna med i planeringen och genomförandet av familjeverksamheten, och hur möter församlingarna familjer? Grundtanken är att varje människa har en familj och att människan själv bestämmer vilka som hör till familjen.

Dokumentet Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat (pdf, på finska)

Det svenska dokumentet Riktlinjer för en familjecentrerad församling publiceras på webbplatsen evl.fi/plus den här veckan.

Mera information: sakkunnig Sari-Annika Pettinen, tfn 040 688 1592
sakkunnig Mirva Sandén, tfn 040 585 1357

Stöd till det andliga arbetet bland turister i Lappland

Kyrkostyrelsens plenum beviljade ekonomiskt stöd till verksamhetsutgifter för det andliga arbete som görs bland turisterna i Lappland.

Av budgetmedlen går 60 000 euro för att täcka kostnader för turistprästen i västra Lappland. Dessutom beviljades församlingarna i Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä 9 340 euro, Kittilä  8 340 euro och Kolari 8 340 euro, Församlingsförbundet 3 000 euro, Kansan Raamattuseura  7 990 euro och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) 7 990 euro.

Kyrkostyrelsen fördelade också kollekter som burits upp för turist- och vägkyrkoverksamheten under 2019, sammanlagt 67 000 euro; Kyrktjänst får 4 000 euro för vägkyrkoverksamheten, Saariselkä kapell 18 900 euro, Maria kapell i Levi 18 900 euro, S:t Lars kapell vid Ylläs 18 900 euro och kapellet Revontuli vid Pyhätunturi 6 300 euro.

Mera information: tf ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543

Pro ecclesia-medalj till bland andra Stina Lindgård

Kyrkostyrelsen beviljade Pro ecclesia-medaljer till fyra personer: fältprästen i Vesa Aurén (S:t Michels stift), redaktören Matti Finskas (Esbo stift), juristen, juris licentiat Lauri Kopponen (Helsingfors stift) och kyrkoherde Stina Lindgård (Borgå stift).

Kyrkostyrelsens plenum utsåg biskop Bo-Göran Åstrand till kyrkostyrelsens representant i Lärkkullastiftelsens delegation fram till slutet av 2020.

Läs om fler plenumbeslut i motsvarande finska nyhet.