Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsanställda som utvecklat församlingarnas arbetsliv fick pris

Publicerad 10.12.2019

Gemensamt lärande och nätverksfrämjande står i centrum då utvecklare av arbetslivet fick ta emot kyrkans arbetslivspris (KirTEKO) inom ramen för programmet Kyrkans arbetsliv 2020. Priset som delas ut till församlingar gick i år till församlingen i Lojo för arbetslivsrutiner som förbättrar arbetshälsan och för att ha delat sin praxis med andra. Dessutom fick tre personer som aktivt deltagit i Kirtekos olika nätverk ta emot priset. Prisen delades ut i Kyrkans hus 10.12.2019.

I det utvecklingsarbete som församlingen i Lojo gjort tacklade man den på dagens arbetsplatser så kända IT-ångesten genom att bland annat ordna smågrupper där man lär sig tillsammans, stöda chefernas användning av elektroniska arbetsredskap och ta med personalen i planeringen av IT-utbildning. Det skapade inspiration till att lära sig nytt och hjälpa andra och framför allt känslan av att lyckas. Dessutom ökade interaktionen och känslan av att behärska arbetet.

Arbetslivspraxisen som fick pris valdes i en omröstning där åtta församlingar från olika delar i Finland deltog med aktuella praxis för hur man utvecklar arbetslivet. Pensionsförsäkringsbolaget Keva bidrog med ett penningpris på 2020 euro.

Personalchefen i församlingen i Seinäjoki Heli Lavila, kaplanen i Tapiolan seurakunta Ossi Tervonen och specialfackman vid Valtiala begravningsplats och krematorium Jaakko Väisänen (Tammerfors samfällighet) premierades med Välbefinnande i arbetet-kortutbildningar. De har var och en verkat aktivt och främjat nätverkssamarbetet inom programmet Kyrkans arbetsliv (Kirteko). Personprisen donerades av Arbetarskyddscentralen.

Den prisbelönta personalchefen Heli Lavila menar att nätverken inom Kirteko har erbjudit möjlighet att samarbeta med andra arbetsplatser och arbetslivsaktörer.
– Vi har kunnat lära oss tillsammans och dela med oss av vårt kunnande till varandra, konstaterar Heli Lavila.

Kyrkans arbetslivspris är en del av verksamheten inom programmet Kyrkans arbetsliv 2020. Priset delades i år ut för andra gången. I över ett halvt decennium har man inom ramen för programmet försökt inspirera församlingar att utveckla arbetet och arbetslivet, och att synliggöra utvecklingen också för andra. De bästa arbetslivsrutinerna publiceras på webbplatsen evl.fi/plus och man fortsätter att samla in olika tips.

Bilder från prisutdelningen sätts ut i Kyrkans bildbank kuvapankki.evl.fi klockan 17. Fotograf Aarne Ormio.

Mera information:
Anna Kaarina Piepponen, arbetsmarknadschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 040 688 1472, anna.kaarina.piepponen@evl.fi
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 594 1710, oili.marttila@evl.fi
Anne Kaitainen, förhandlingschef, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, tfn 040 837 2731, anne.kaitainen@juko.fi.
Anne Sarvi, arbetsmarknadsjurist, Kyrkfackets union rf, tfn 040 719 6506, anne.sarvi@jytyliitto.fi
Paula Aaltonen, verksamhetsledare, Kyrkosektorn rf, tfn 0400 236 881, paula.aaltonen@kirkonalat.fi