Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Simo Peura: Vi måste se till att barns och ungas framtidstro bevaras

Publicerad 06.12.2019

Biskopen i Lappo stift Simo Peura menar att barnens rättigheter fortsättningsvis blir oförverkligade trots att det är 30 år sedan FN:s konvention om barnens rättigheter godkändes. Biskop Peura predikade vid självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst i Helsingfors domkyrka på självständighetsdagen.

– Också hos oss i Finland far barn illa. Fortfarande finns mobbning med i bilden. Sociala medier river sönder. Föräldrarna har inte tillräckligt med tid för barnen och de unga. Alltför många unga saknar yrkesutbildning, kommer inte in i arbetslivet och står till sist utanför den gemensamma välfärden. Många skuggor vilar över barnens och ungdomarnas framtid.

– Den som är ringa ska vara störst och i synnerhet dessa ringa ska vi tjäna, rentav så att vi glömmer oss själva, sade Peura och påminde om hur Jesus vände upp och ner på såväl sin egen tids som också vår tids mänskliga värderingar och värdeomdömen. Då lärjungarna grälade om vem av dem som var störst så svarade Jesus att störst är den som är de andras tjänare och barnet.

– Idag bör vi noggrant se till att barnens och de ungas framtidstro bevaras, konstaterar Peura.

– I stället för att bara lägga fram våra bekymmer skall vi uppmuntra till hopp och säga att det går att lösa också stora problem i världen genom samarbete. Ännu kan vi tygla klimatförändringen; ännu är världen och det här landet vackra och värda att bo i. Hat är inget svar på den osäkerhet som en förändring innebär. Kallelsen att vara mor och far är en stor rikedom i livet och det lönar sig att tjäna och hjälpa andra.

Biskop Peura påminde om att våra gärningar och vårt exempel talar allra tydligast och att det är de som befäster barns och ungas tro på framtiden.  

I predikan lyfte Peura också fram att människan behöver nåd eftersom vi som människor inte förmår följa Jesus exempel.

– Hans uppgift var att tjäna människan och hela skapelsen ända till slutet. Det var fråga om Guds utgivande kärlek, den kärlek med vilken han ville alla skapade varelser väl. Det ligger någonting stort och enastående i det här att ge sitt liv för andra. Inom vår kristna tradition kallar vi det nåd.

Biskop Peuras predikan finns i sin helhet som bilaga.

I självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst i Helsingfors domkyrka var Juhana Kuusiniemi och Maria Repo-Rostedt liturger. Ärkebiskop Leo, stiftsadministratör fader Marco Pasinato, och distriktsledaren i Suomen Metodistikirkko Jori Brander assisterade. Minister Hanna Kosonen läste dagens bibeltext.

---

Bilagor till nyheten