Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nytt handlingsprogram vill att personer med funktionsvariationer mer än tidigare ska vara aktiva aktörer i kyrkan

Publicerad 02.12.2019

På måndag 2.12 offentliggjordes Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Programmet grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer konstaterade för några veckor sedan att vi gör historia eftersom det inte finns något motsvarande ännu i de nordiska kyrkorna, säger Katri Suhonen som är sakkunnig inom tillgänglighet och funktionsvariationer på Kyrkostyrelsen.

Hon berättar att handlingsprogrammet är gjort för att kyrkan verkar som ett offentligrättsligt samfund och styrs av sitt budskap.

– Kärleken förpliktar oss mer än vad rättvisan kräver. Vår plikt i kyrkan är att göra mera än vad de mänskliga rättigheterna skulle kräva. Å andra sidan behövs ändå ibland lagstiftning och tydliga ramar för att vi börjar främja frågor riktigt.

Man kan främja möjligheterna för personer med funktionsvariationer att självständigt delta och förverkliga rättigheter med fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, attitydförändringar och genom att beakta situationer som hör samman med funktionsvariationer, också ekonomiska.

Att förverkliga rättigheter för personer med funktionsvariationer kräver samarbete, nätverkande, strategiskt ledarskap och ekonomiska satsningar på alla nivåer i kyrkan.

Handlingsprogrammet finns på finska, svenska, finskt klarspråk och som ljudfil på finska på webbplatsen evl.fi/plus.

En version i punktskrift (på finska) kan beställas från Kyrkostyrelsen: katri.suhonen@evl.fiÖppna länk i ny flik eller arja.kunnala@evl.fiÖppna länk i ny flik

Handlingsprogrammet på svenska finns också som bilaga.

Mera information: Katri Suhonen, sakkunnig inom tillgänglighet och funktionsvariationer, katri.suhonen@evl.Öppna länk i ny flikfiÖppna länk i ny flik, tfn 040 688 1452

Bilagor till nyheten