Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatnomineringen till valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige har avslutats

Publicerad 15.11.2019

Kandidatnominering i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige avslutades på fredag 15 november.

Valmansföreningarnas kandidatlistor har lämnats in till domkapitlen. Kyrkans kommunikation publicerar preliminära uppgifter om kandidaterna i valet av kyrkomöte på valets webbsidor då man har fått uppgifterna från domkapitlen. Valnämnderna gör en officiell sammanställning över kandidaterna 15.12 då också kandidaterna får nummer.

Kandidaterna presenteras i ett kandidatgalleri

I januari 2020 öppnar Kyrkans kommunikation ett kandidatgalleri där kandidaterna i kyrkomötesvalet och i valet av stiftsfullmäktige kan presentera sig och berätta varför de har ställt upp i valet.

Valet av kyrkomöte för Evangelisk-lutherska kyrkan och av stiftsfullmäktige i kyrkans nio stift sker 11.2.2020. Sammanlagt väljs 96 ombud till kyrkomötet, 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift har två prästombud och fyra lekmannaombud i kyrkomötet. Ett av lekmannaombuden representerar Åland.

Kyrkomötet är det högsta beslutandeorganet i kyrkan. Det behandlar frågor om kyrkans lära och arbete, och om kyrkans lagstiftning, administration och ekonomi. Röstberättigade i valet av prästombud till kyrkomötet och prästmedlemmar till stiftsfullmäktige är stiftets präster.

Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster. Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna. Röstberättigade i valet av lekmannaombud till kyrkomötet och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige är lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

De som i februari väljs till kyrkomötet och stiftsfullmäktige väljs för fyraårsperioden 1.5.2020-30.4.2024.

Mera information:
Birgitta Hämäläinen, kyrkomötets generalsekreterare, tfn 040 688 1527
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation,  040 581 1815
Petra Honkaranta-Siivari, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 142 5185
Stiftens domkapitlet

Preliminära listor i Borgå stift
Borgå stifts webbplats förvaltningssidor under rubriken Kyrkomötesval finns en sammanställning över de preliminära listorna i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i Borgå stift som lämnats in till domkapitlet.

Preliminära listor för Ålands prosteri
I valet att lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige:
Listan För Åland i stiftsfullmäktige: Sten Christian Beijar, första ersättare Gun-Britt Helena Lyngander, andra ersättare Gyrid Erika Högman
I valet av lekmannaombud i kyrkomötet:
Listan Kyrkan i världen: kandidat Bror Gammals, första ersättare Daniela Katarina Back, andra ersättare Henrik Paul-Mårten Sjölund
Listan En kyrka i tiden: kandidat Rolf Peter Lindbäck, första ersättare Nina Helena Erika Lindfors, andra ersättare Kim Johan Ehn

De åländska prästerna väljer medlemmar till stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud tillsammans med stiftets övriga präster.

--