Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen fördelade 200 000 euro i stöd till avtalsorganisationer

Publicerad 26.05.2016

Kyrkostyrelsen beslöt att fördela ett stöd på 200 000 euro till de av kyrkans grundavtalsorganisationer som berördes av utrikesministeriets nedskärningar i utvecklingsbiståndsmedlen. Stödet ges till organisationerna i förhållande till hur mycket de deltar i finansieringen av lönekostnader för stiftssekreterare och sakkunniga inom internationellt arbete. Beslutet grundar sig på kyrkomötets beslut i november 2015 om stöd till dessa organisationer.

Av de åtta organisationer som kyrkostyrelsen gjort grundavtal med drabbades fem av nedskärningar i utvecklingsbiståndet: Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp, Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, Missionsorganisationen Såningsmannen och Finska Bibelsällskapet.

Organisationerna som berördes av nedskärningarna i utvecklingsbiståndet finansierade stiftssekreterare och sakkunniga inom internationellt arbete till en sammanlagd summa på ca 500 000 euro under 2015.

Stödet fördelandes enligt följande:
Finska Missionssällskapet 101 160 euro
Kyrkans Utlandshjälp 50 320 euro
Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission 23 680 euro
Missionsorganisationen Såningsmannen 13 340 euro
Finska Bibelsällskapet 11 500 euro

Kyrkans grundavtalsorganisationer är organisationer som har gjort avtal med kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland om att förverkliga kyrkans missionsuppgift, inklusive internationell diakoni.

Mera information: chefen för kyrkan missionscentral Risto Jukko, tfn 050 584 6876, risto.jukko@evl.fi