Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Årets präst Jaana Partti har utfört regnbågsarbete i Berghäll i 20 år

Publicerad 14.11.2019

Styrelsen för Finlands kyrkas prästförbund har valt församlingspastorn i den finska församlingen i Berghäll (Kallion seurakunta) Jaana Partti till Årets präst 2019. Valet offentliggjordes på förbundets höstmötes kvällsfest i Vanda på torsdag 14 november.

I motiveringarna till valet konstateras att Jaana Partti på 1990-talet inledde en banbrytande gemenskapsskapande verksamhet bland regnbågsfolket i den finska församlingen i Berghäll i Helsingfors. På den tiden beaktade man inte sexuella och könsminoriteter i församlingarna. Den allmänna upplevelsen var att dessa minoriteter inte var välkomna vid mässan. Partti lyssnade till de svagaste röst och tog på begäran av kyrkoherden tag i en ny utmaning för att skapa en egen trygg gudstjänstgemenskap för regnbågsfolket. Detta krävde framför allt civilkurage och att hon lade sig själv i blöt. I år är det 20 år sedan regnbågsarbetet i Berghäll inleddes.

– Regnbågsarbetets historia har följt en stenig stig, berättar Jaana Partti om arbetets tidiga skede 1999.

– Församlingsrådet förbjöd oss att hålla regnbågsgudstjänst i Berghälls kyrkas lokaler men från hösten 1999 framåt fick vi lova att hålla kvällsvesper i Helsingfors domkyrkas kapell. Tillåtelse att fira nattvard fick vi först 2004. Också det föranledde klagomål hos domkapitlet. Då de finska församlingarna i Berghäll och Alphöjden sammanslogs 2011 fick vi komma ”hem”. Från och med det har vi hållit mässa i Alphöjdens kyrka.

Partti berättar att den lilla gruppen har utvecklats till en växande gudstjänstgemenskap. Mässan besöks av människor från Helsingfors med näromgivning, ibland till och med längre bort ifrån. Nuförtiden ordnas regnbågsmässor också på andra håll i Finland.

– Min motivation till regnbågsarbete har sin grund i evangeliet: ur Jesus sätt att förhålla sig till olika människor och ur skapelseteologin. Varje människa är Guds avbild just sådan som hen är.

Genom att välja Jaana Partti till årets präst vill Prästförbundet lyfta fram en präst som lever bland sina församlingsmedlemmar, lyssnar till dem och försvarar dem, som fader Camillo gjorde.

– En förändring börjar alltid på gräsrotsnivå – ett enkelt, öppet sinne räcker. Jag är en vanlig församlingspräst vars uppgift är att vandra tillsammans med människor, jag tillhör ju samma människosläkte, och att lyssna till andra och vid behov vara deras röst.

Jaana Partti föddes i S:t Michel 1960. Hon utexaminerades som teologie magister från Helsingfors universitet 1990 och vigdes till präst i Helsingfors samma år. Hela sin yrkeskarriär har hon arbetat som församlingspräst i församlingen i Berghäll.

Hon är intresserad av musik, litteratur och bildkonst.

Intervjuförfrågningar: Jaana Partti, tfn 050 3803 289, jaana.partti@evl.fi.

Mera information:
biträdande generalsekreterare Merja Laaksamo, tfn 050 542 3664, merja.laaksamo@akiliitot.fi