Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets höstsession i Åbo nästa vecka avslutar fyraårsperioden – på våren har mötet ny sammansättning

Publicerad 31.10.2019

Kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas till mandatperiodens sista session 4-8 november på Turun kristillinen opisto i Åbo. Det nya kyrkomötet för kommande fyraårsperiod 2020-2023 väljs i kyrkomötesvalet 11.2.2020.

Kyrkomötets öppningsmässa hålls måndag 4 november klockan 9 i Åbo domkyrka. I mässan predikar biskopen i Esbo Kaisamari Hintikka. Mötets öppningssession hålls klockan 11 på Turun kristillinen opisto då ärkebiskop Tapio Luoma håller öppningstal. På måndag klockan 14 besöker vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen kyrkomötet.

Faddrar, ekonomi och ungas påverkansmöjligheter på veckans agenda

Kyrkomötet ska under mötesveckan bland annat behandla hur många faddrar ett barn behöver ha då det döps. Kyrkostyrelsen föreslår en ändring i kyrkoordningen enligt vilket det i framtiden skulle räcka med bara en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan då ett barn döps.

Under höstsessionen ska kyrkomötet också behandla förslaget till budgeter för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond för 2020 och verksamhets- och ekonomiplaner för 2020-2022. Mötet ska också behandla frågan om ungas påverkningsmöjligheter i kyrkan.

Kyrkomötet för i början av veckan remissdiskussion om ett budgetinitiativ som undertecknats av 30 ombud om kyrkans retreatverksamhet. I initiativet föreslår ombuden att kyrkomötet reserverar anslag för att anställa en pilgrimskoordinator som ska utveckla pilgrimsverksamheten och ett projekt kring pilgrimsvandringar.

Kyrkomötet avslutas på fredag 8.11. Då inleds dagen med morgonmässa klockan 8 i S:t Marie kyrka i Åbo (Magnus Tavasts gata 2) där biskop Bo-Göran Åstrand predikar.

Kyrkomötets nya generalsekreterare Birgitta Hämäläinen tillträdde i början av oktober. Generalsekreteraren ansvarar för kyrkomötets kansli, utvecklar kyrkomötets arbete och deltar bland annat i beredningen av kyrkans bestämmelser.

Kyrkomötets arbete i plenum direktströmmas. Det går att följa kyrkomötets arbete via Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets dokument, förteckning över ärenden under behandling och direktströmning från kyrkomötet
Kyrkomötets veckoarbetsplan hösten 2019

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421
sakkunnig i kommunikation Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)