Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände innehållet i högre pastoralexamen

Publicerad 29.10.2019

Biskopsmötet godkände innehållsmässigt bestämmelserna om prästernas högre pastoralexamen. Behovet av att uppdatera utbildningen har uppstått då det har skett flera förändringar i den kyrkliga utbildningen och högre pastoralexamen som den är uppbyggd nu inte längre till alla delar är aktuell.

Utbildningen ska ge fördjupad teologisk kunskap och kunskap i kyrklig förvaltning. Den blir en del av en större utbildningshelhet i ledarskap som prästerna kan avlägga. Utbildningen har övergått från att vara innehållsbetonad till att utgå från den studerandes behov av kunskap. Examen ger behörighet till domprost, stiftsdekan och prästassessor, och krävs också för att kunna bli fältbiskop.

Examen godkänns av respektive domkapitel. Examen i sin nuvarande form godkändes av biskopsmötet 2007. Kyrkans laggranskningskommitté ska ännu ge utlåtande i frågan.

Biskopsmötet godkände slutgiltigt examen i församlingsledning

Biskopsmöte godkände slutgiltigt bestämmelserna om examen i församlingsledning efter att kyrkans laggranskningskommitté gett sitt utlåtande. Examen ska ge präster den kunskap, skicklighet och det kunnande som behövs för att sköta en kyrkoherdetjänst.

De nya bestämmelserna som ska ingå i kyrkans författningssamling träder ikraft samtidigt som den nya kyrkolagen.

Bo-Göran Åstrand leder kyrkans teologutbildningskommitté

Biskopsmötet utsåg biskop Bo-Göran Åstrand till ny ordförande för Kyrkans teologutbildningskommitté för resten av mandatperioden 2019-2020. Han ersätter biskop Björn Vikström som övergått till annan tjänst. Kommittén är ett samarbetsorgan för evangelisk-lutherska kyrkan, fakulteter som ger teologisk utbildning och teologie studerande.

Biskopsmötet utsåg ett antal kommittéer och delegationer för mandatperioden 1.1.2020–31.12.2022.
Biskop Matti Repo utsågs till ordförande för kommittén för ekumeniska frågor. Till medlemmar utsågs kyrkoherde, TD Jouko Ala-Prinkkilä, tf universitetslektor, TD Sini Mikkola, pastor, TD Tiina Huhtanen, universitetslektor, docent Pekka Kärkkäinen, TD Heta Hurskainen, TD Niilo Lahti, tf universitetslektor, docent Minna Hietamäki och dekan, docent Magnus Riska. Till sekreterare utsågs ledande sakkunnig, docent Tomi Karttunen.

Till ordförande för kommittén för religionsmöten utsågs biskop Kaisamari Hintikka och till övriga medlemmar stiftssekreteraren för internationellt arbete, TD Jukka Helle, TD Ari Hukari, universitetslärare, docent Anni Maria Laato, verksamhetsledare, TM Marja Laine, sakkunnig, FM Milla Perukangas, projektplanerare, TM Heidi Rautionmaa, universitetspastor TD Ari Savuoja, ansvarig forskare, docent Marja Tiilikainen och biskop Kaarlo Kalliala. Till sekreterare utsågs sakkunnig, TD Elina Hellqvist. Sakkunniga är forskaren vi Kyrkans forskningscentral, docent Kimmo Ketola och biskopsmötets generalsekreterare, docent Jyri Komulainen.

Till ordförande för Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan och pingströrelsen i Finland utsågs biskop Bo-Göran Åstrand och till medlemmar verksamhetsledare, pastor Ulla Saunaluoma, stiftssekreterare, TD Timo Helenius och församlingspastor Marko Sagulin. Till sekreterare utsågs ledande sakkunnig, docent Tomi Karttunen.

Till ordförande för Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko utsågs biskop Teemu Laajasalo och till medlemmar universitetslektor, docent Pekka Kärkkäinen, kyrkoherde, TD Markku Antola, studentpräst, forskardoktorand Heidi Zitting och läraren TM Unna Harjula. Till sekreterare utsågs ledande sakkunnig, docent Tomi Karttunen.

Biskopsmötet samlas nästa gång 4 december i Helsingfors.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189