Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet diskuterar dokument om religionsmöten

Publicerad 04.09.2019

Rättelse 4.9.2019: Orten där biskopsmötet samlas är alltså Sastamala, Vammala. Notiserna på nätet är rättade klockan 14.40.

Biskopsmötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas till höstens första session i Sastamala 10-11 september. På mötesagendan finns bland annat utarbetande av ett dokument om religionsteologi.

Biskopsmötet tillsatte en kommitté för religionsmöten 2017. I augusti 2018 gav biskopsmötet kommittén i uppgift att utarbeta ett religionsteologiskt dokument med allmänna riktlinjer för hur man inom lutherska kyrkan förhåller sig till andra religioner. Biskopsmötet behandlar nu ett utkast till dokumentet för första gången och ger sina synpunkter på kommitténs arbete.

Finland är allt mera mångkulturellt och mångreligiöst, till exempel är islam mera närvarande i dagens finländska samhälle än tidigare. Då omvärlden förändras har evangelisk-lutherska kyrkan allt större behov av samarbete med andra religioner såväl på ledningsnivå som på lokalnivå. Målet med dokumentet är också att erbjuda framför allt församlingsanställda teologiska perspektiv och praktiska anvisningar om hur man möter företrädare för andra religioner.

Av tradition är ett av stiften värd för höstens första biskopsmöte. Den här gången har man valt Sastamala i Åbo ärkestift som mötesort. Biskopen i Åbo Kaarlo Kalliala håller öppningstalet på biskopsmötet.

Det blir det första biskopsmötet för Borgå stifts nya biskop Bo-Göran Åstrand som tillträdde tjänsten som biskop i början av september.

Biskopsmötets pressträff

Biskopsmötets pressträff hålls onsdag 11 september klockan 13 i församlingshemmet i Vammala i mötessalen Rantasali. I pressträffen deltar ärkebiskop Tapio Luoma, biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala och biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189, jyri.komulainen@evl.fi