Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nordiska biskopsmötet samlas i Villmanstrand 24-28 juni

Publicerad 24.06.2019

De lutherska biskoparna i Norden med makar deltar den här veckan i Villmanstrand i ett sommarseminarium som ordnas vart tredje år. Det första nordiska biskopsmötet ordandes 1920. På plats i år finns 49 biskopar och sammanlagt 87 deltagare.

I år har man för första gången också bjudit in de lutherska biskoparna i Estland. Värdar för mötet är ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen

– Det nordiska biskopsmöte som ordnas i Villmanstrand är historiskt. Det är en stor glädje att få önska de nordiska och estniska kollegerna välkomna till Finland. Att föra en gemensam diskussion om aktuella kyrkliga och samhälleliga frågor stöder biskoparna i deras tjänsteutövning, konstaterar ärkebiskop Luoma.

Under mötet diskuterar biskoparna kyrkornas aktuella frågor och hör sakkunnigas föreläsningar kring dagarnas tema som är På gränsen. Temat granskas såväl ur den internationella politikens som kyrkornas inbördes ekumeniska synvinkel. Statsmaktens hälsning framförs av vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko som ansvarar för kyrkliga frågor.

Senaste gång Nordiska biskopsmötet samlades i Finland var 2004. Nordiska biskopsmötet fattar inga officiella beslut utan det handlar om att stärka samarbetet mellan kyrkorna och utbyta aktuella erfarenheter.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189, jyri.komulainen@evl.fi
ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Juha Meriläinen tfn 040 1424 913, juha.merilainen@evl.fi