Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Luoma svarar på Päivi Räsänens brev

Publicerad 19.06.2019

Bästa Päivi Räsänen,

Tack för ditt öppna brev. I det sätter du ord på känslor och tankar som otvivelaktigt har rört sig i sinnet på många av vår kyrkas medlemmar de senaste dagarna.

Kyrkostyrelsens ledningsgrupp har beslutat om deltagandet i Prideevenemanget som svar på en inbjudan. Innan beslutet informerades jag och man frågade om min syn på saken. Min utgångspunkt är alltid att jag litar på mina arbetskamraters bedömning.

Det handlar inte om ett ställningstagande till äktenskapslagen utan om att kyrkans budskap är till för alla. I sin äktenskapsutredning 2016 har biskopsmötet konstaterat att kyrkan är till för alla och att par av samma kön är välkomna i kyrkans verksamhet. Det är den här principen som man har velat förverkliga med beslutet.

Jag håller med dig om att det sist och slutligen handlar om bibelsyn. Jag önskar att Bibeln var mera känd, att den lästes mera och att man lyssnade mera lyhört till dess budskap. Bibeln berättar att Gud föddes till människa i Jesus; han är Herre. Honom ska vi följa också då det gäller hur vi bemöter andra människor.

Det finns många förväntningar på vår kyrka, en del av dem förverkligas medan vissa leder till besvikelse. I ljuset av dem är det viktigt att minnas att kyrkan aldrig är fullkomlig eftersom den består av oss ofullkomliga människor. Med sina fel och brister är den en gemenskap där vi syndiga kan förlita oss på Guds nåd och kärlek. Jag hoppas att vår kyrka också i fortsättningen får vara ett andligt hem för så många som möjligt, också för dig.

Jag tackar varmt för önskemålen om välsignelse och ledning – just det upplever jag att jag behöver.

 

Men önskan om glad sommar och Guds välsignelse,

Tapio Luoma

 

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Juha Meriläinen, p. 040 142 4913, juha.merilainen@evl.fi