Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ärkebiskop Luoma: Välfärden borde fördelas jämnt så vi inte delas in i vinnare och förlorare

Publicerad 12.06.2019

Ärkebiskop Tapio Luoma lyfte fram behovet av ett stärkt inbördes förtroende då han talade om Finlands och Europas framtid och demokratins utmaningar vid forumet för samhällsförnyelse Naantali24 på onsdag 12.6.

– Under vintern och våren har vi hört oroliga frågor om vart vårt land och vår världsdel är på väg. Det är allmänt känt att den samhälleliga atmosfären har ändrat i Europa, Europeiska unionen och också i Finland, konstaterade ärkebiskopen.

Luoma sade att vi såväl i vårt land som i Europa just nu lever i en intressant brytningspunkt då riksdagsvalet och EU-valet ligger bakom oss. Han påminde om att de som stöder populism ofta är missnöjda med sin ställning i samhället eller besvikna på den politik som förts.

– Hatretoriken förgiftar atmosfären. Invandringsfrågan sätter samhällsfreden på prov. Istället för växelverkan mellan kulturer talar man om kulturkrockar.

Ärkebiskopen betonade att det är viktigt hur vi som finländare och européer handskas med vårt förflutna.
– Vår historia har gjort att vi djupt i vårt själslandskap upplever oss antingen som vinnare eller förlorare. Framför allt ur förlorarens roll stiger de drag som förorsakar rastlöshet. Det här är viktigt i ett samhälle som det finländska där välfärden borde fördelas jämnt utan att vi delas in i vinnare och förlorare.

Luoma sade att utmaningarna i det agg, den otålighet och hårdhet som finns i vårt samhälle måste tas på allvar om vi vill bygga ett ömsesidigt förtroende. Han betonade vikten av försoning, att ge utrymme och tid, och mod att visa sårbarhet.

Ärkebiskopen påminde om att det är möjligt att lindra de uppdelningar som så lätt uppstår mellan människor och människogrupper.
–Välfärdssamhället är fortsättningsvis ett viktigt mål. Polarisering, hatretorik och att fastna i sin egen bubbla är möjligt att omforma till ett positivt annorlundaskap, en kritisk men gott menande dialog och att ge sig hän åt äkta växelverkan. Vi kan bättre. Vi kan se människor mycket djupare och mångsidigare än som vinnare och förlorare.

Ärkebiskopens tal i sin helhet (på finska) som bilaga. 

Mera information: ärkebiskopens specialmedarbetare Juha Meriläinen, tfn 040 1424 913

Bilagor till nyheten