Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ekumeniska rådet offentliggör förnyade riktlinjer om kyrkoasyl

Publicerad 11.06.2019

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) offentliggör publikationen Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad. En delegation från Ekumeniska rådet besöker inrikesministeriet onsdag 12.6 klockan 14 och överräcker publikationen till kanslichef Ilkka Salmi och specialsakkunnig Pekka Laisi.

I delegationen ingår Ekumeniska rådets generalsekreterare Mari-Anna Auvinen, verksamhetsledaren för finska pingstkyrkan Esko Matikainen, sakkunnig på Kyrkostyrelsen Ulla Siirto och pastorn för mångkulturellt arbete i ortodoxa församlingen i Helsingfors Teemu Toivonen.

Publikationen är riktlinjer för församlingarnas medarbetare och frivilliga. Det handlar om en uppdaterad utgåva av Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad som utkom 2007. I de nya riktlinjerna har man speciellt fäst uppmärksamhet vid förändrade utmaningar och klarlagt praxisen.

I publikationens förord sägs att ”kyrkan är ofta den plats som människor vänder sig till när inget annat skydd finns att tillgå. Till kyrkan är var och en välkommen oberoende av religion, kön, etnicitet, social ställning eller uppehållstillstånd. Kristus själv är närvarande i mötet med de utsatta. Hans blick möter oss hos varje nödlidande. Han bjuder oss att bli en nästa för den hemlösa, den nakna och den slagna människan. 'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder och systrar, det har ni gjort för mig.'
Kristi kärlek bjuder oss att älska och agera klokt tillsammans, så att ingen som hjälper ska behöva bli utmattad. I vår kontakt till myndigheterna kan vi dela med oss av det goda vi fått. Vi kan också stöda dem som söker hjälp med svåra frågor i livet."

Ekumeniska rådet i Finland är ett samarbetsorgan för kristna kyrkor i vårt land. Till medlemsbasen hör också partnerorganisationer. Ekumeniska rådet grundades 1917 och är ett av de äldsta nationella ekumeniska råden i världen. Kyrkornas världsråd grundades 1948.

Publikationen finns från och med 12.6 på Ekumeniska rådets webbplats.

Mera information:
Ekumeniska rådet i Finland
generalsekreteraren för Ekumeniska rådet Mari-Anna Auvinen, tfn 040 134 1977
sakkunnig Ulla Siirto, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1440
pastorn för mångkulturellt arbete Teemu Toivonen, Helsingfors ortodoxa församling, tfn 040 511 3846