Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Trygghet och ömsesidigt lärande viktigt i konfirmandarbetet

Publicerad 11.06.2019

Från juni till början av augusti fylls många lägergårdar av tiotusentals konfirmander och hjälpledare när konfirmandlägren har högsäsong. Varje år deltar över 45 000 ungdomar i kyrkans konfirmandundervisning. Största delen av dem väljer att delta i en konfirmandundervisning där det ingår en lägerperiod. I fjol deltog 2 742 församlingsmedlemmar i Borgå stift i skriftskolan.

– Kyrkans konfirmandundervisning har bibehållit sin popularitet under 2010-talet trots att antalet deltagare har minskat. Då nästan 80 procent av åldersgruppen deltar i konfirmandundervisningen handlar det om ett stort fenomen inom ungdomskulturen, konstaterar sakkunnig inom konfirmandarbetet Jari Pulkkinen på Kyrkostyrelsen.

Uppdraget som hjälpledare den första arbetserfarenheten för många

Enligt Jari Pulkkinen är förekomsten av hjälpledare en bidragande orsak till konfirmandundervisningens popularitet. Varje år deltar nästan 20 000 unga som hjälpledare i konfirmandundervisningen.

– Det går inte att tillräckligt betona betydelsen av ömsesidigt lärande. Konfirmanderna ser upp till hjälpledarna och vill höra deras tankar. För många unga är uppdraget som hjälpledare också den första betydande arbetserfarenheten. Som hjälpledare lär de sig mycket om att leda en grupp, att arbeta med andra och att beakta olikheter, säger Pulkkinen.

En av den här sommarens nya hjälpledare är Amanda Maukkonen i Sibbo svenska församling.

– En stor orsak till att jag ville bli hjälpledare var att jag ville lära känna nya människor. Min syster är också hjälpledare och aktivt med i församlingens ungdomsverksamhet. Hon tycker om det och jag blev också intresserad av det. Det känns som ett andra hem. Hittills har lägret varit riktigt skönt och jag har märkt att jag tycker om att leda, berättar Maukkonen.

Konfirmandtiden ska vara trygg

Sakkunnig inom konfirmandarbetet Maria Björkgren-Vikström påminner om att arbetet med konfirmanderna utgår från planen för konfirmandarbetet Ett stort under. Den betonar de ungas trygghet och integritet.

– Konfirmandtiden för de unga ska vara trygg på alla sätt, betonar Björkgren-Vikström med anledning av händelserna i Jyväskylä förra veckan.

Under våren har också säkerhetsdokumentet En trygg församling utkommit. Anvisningarna har uppdaterats för att utveckla och förbättra säkerheten i församlingarnas veckoverksamhet, på läger och utfärder.

Mera information:
Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i skolsamverkan och konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen, tfn 040 584 6873, maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
Jari Pulkkinen, sakkunnig inom konfirmandarbetet på Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi