Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Pilgrimsleden S:t Olofs sjöled invigs i helgen – vesper välsignar vandringen

Publicerad 23.05.2019

Efter några års förberedelser invigs den nya pilgrimsled som fått namnet S:t Olofs sjöled (St Olav Waterway) under veckoslutet. Längs gamla sjöleder, vägar och stigar kan nutida pilgrimsvandrare ta sig från Åbo till Nidarosdomen i Trondheim i medeltida föregångares spår.

Under högmedeltiden var den helige Olof det populäraste helgonet i Norden. Människor i tusental vallfärdade till hans grav nära katedralen innan reformationen åtminstone officiellt satte stopp för helgondyrkan i Norden.

Den nya leden invigs med en vesper i Åbo domkyrka; en tidebön som följer det så kallade Missale Sancti Olavi (St Olofs mässordning). Vespern är ekumenisk och sjungs på latin dels av en åttamannakör, dels av liturgen Björn Öhman. Biskopen i Åbo stift Kaarlo Kalliala håller en kort betraktelse. Ortodoxa och katolska kyrkorna i Finland representeras av fader Ion Durac, kyrkoherde i Åbo, och docent Robert Paul.

Vespern hålls i Åbo domkyrka fredag 24 maj. Den radieras och sänds i Yle Vega söndag 26 maj klockan 13.03. Redaktör Hedvig Långbacka kommenterar vespern som inleds med en intervju med Björn Öhman, en av de många som arbetat med att ro det stora projektet i hamn.

Nutida pilgrimsvandring med kulturella och historiska rötter

På fredag eftermiddag klockan 13 hålls öppningsseminariet St Olav Waterway – A Pilgrimage Back in Time på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Seminariet presenterar aspekter som kultur, gästfrihet, historia och nutid kring pilgrimsvandring och den nya leden.

I seminariet medverkar bland andra chefen för nationella pilgrimcentret Hans Mårten Lövröd, experten på kulturarv Marianne Lehtimäki, biskoparna Björn Vikström och Martin Lind, och professor emerita Åsa Ringbom. Seminariet sänds också som webinarium

Pilgrimsvandra till fots eller med båt

Pilgrimsledens officiella invigningsvandring går från Åbo till Trondheim under ca två månaders tid, till fots eller delvis i båt. Invigningsvandringen startar lördag 25 maj klockan 10 från Åbo domkyrka.

På invigningsvandringen förs ett budskap från biskopen i Åbo till kollegan i Trondheim. Slutdestination är Olavsfesten i Trondheim 28.7-3.8.

Vandringen är öppen för alla intresserade och man kan delta så kort eller långt var och en har lust och möjlighet till. På pilgrimsruttens webbplats stolavwaterway.com kan man bekanta sig med olika rutter. En pilgrim skiljer sig från en vanlig turist genom att valet av resmål väljs i sökande efter andlighet.

Läs mer om den nya pilgrimsleden, historien bakom den och om att pilgrimsvandra på webbsajten St Olav Waterway.

Följ direktströmningen från seminariet på fredag 24.5 klockan 13. Seminariespråket är engelska.

Läs mer om pilgrimsvandring och söndagens radiogudstjänst.