Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet i maj behandlar frågan om indragning av stiftsfullmäktige

Publicerad 23.05.2019

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte samlas i Helsingfors onsdag 29 maj.

På föredragningslistan finns frågan om att dra in stiftsfullmäktige. Indragning av stiftsfullmäktige har diskuterats inom kyrkan sedan maj 2017 då kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppdrag att göra ett förslag om att avskaffa stiftsfullmäktige. I mars beslöt kyrkostyrelsens plenum avvikande från beredningen att inte avskaffa stiftsfullmäktige utan att be biskopsmötet utreda hur man kan förnya stiftsfullmäktiges verksamhet inom ramen för nuvarande lagstiftning.

På agendan finns också bland annat förnyande av examen i församlingsledning, en rekommendation om att vilken ordalydelse av nicenska trosbekännelsen som kan användas och frågan om hur kristna kyrkor och samfund definieras.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189