Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Över 40 000 barn i församlingarnas dagklubbar

Publicerad 11.04.2016

Församlingarnas dagklubbar är fortsättningsvis populära. Det visar församlingarna verksamhetsstatistik för 2015. Ifjol deltog sammanlagt 40 700 barn i åldern 3-5 år i församlingarnas dagklubbar.

Enligt Raija Ojell som är sakkunnig inom småbarnsfostran på Kyrkostyrelsen finns det många orsaker till dagklubbarnas popularitet.

– Dagklubben är ett naturligt val för många familjer då barnet inte deltar i småbarnsfostran på heltid. Många föräldrar har själva gått i dagklubb och vill gärna föra sitt barn till samma klubb. Små grupper och bekanta barnledare är viktiga för familjen, likaså dagklubbens kristna värdegrund.

– Ett exempel på dagklubbens popularitet finns i Jakobstads svenska församling där de från hösten utökar sin verksamhet, berättar Mirva Sandén, sakkunnig inom barn och skola.

Inom dagklubbsverksamheten förbinder man sig till allmänna pedagogiska principer och verksamheten vilar på Grunderna för planen för småbarnsfostran och på riktlinjerna för kyrkans fostran. Dagklubbarnas barnledare har avlagt grundexamen i barn och familjearbete, de erbjuds också många möjligheter till fortbildning.

Dagklubbsverksamheten som 1945 utvecklades för att underlätta familjernas vardag firar i år 70 år under temat Liten är störst.

I många församlingar är det dags att anmäla sig

I många församlingar är det just nu tid att anmäla sig till de dagklubbsgrupper som inleds i höst. Klubbar för barn under skolåldern har egna platser där man leker, motionerar, får vänner och lär sig hur man fungerar i grupp. Samtidigt bekantar de sig på ett naturligt sätt med församlingen och med kristna seder och kristen tro.

Församlingarnas dagklubbar samlas vanligtvis några gånger i veckan. I många församlingar är verksamheten helt gratis medan en del församlingar tar en liten deltagaravgift. Mera information om klubbarna och hur man anmäler sig finns på församlingarnas webbplatser.

Tiotusen små skolelever deltar i för- och eftermiddagsklubbar

Församlingarna ordnar för- och eftermiddagsverksamhet för de minsta antingen före eller efter skolan. Då föräldrarna är på jobb behöver barnet inte bli ensamt, inom ramen för för- och eftermiddagsverksamheten kan de tryggt tillbringa sin tid tillsammans med andra barn och professionella barnledare.

– Det är viktigt att få leka med sina kompisar och känna sig trygg i vuxet sällskap. Föräldrarna kan i lugn och ro koncentrera sig på sina egna uppgifter då de vet att de inte behöver bekymra sig för barnets eftermiddag.  För många familjer blir tröskeln till församlingen lägre då verksamheten blir en del av den egna vardagen, berättar sakkunnig för skolbarns för- och eftermiddagsverksamhet Heljä Petäjä.

År 2015 deltog ungefär 10 000 barn i församlingarnas för- och eftermiddagsverksamhet. Församlingarna ordnar ofta verksamheten i administrativt samarbete med kommunerna och församlingarna är den näststörsta serviceproducenten efter kommunerna. I en del församlingar kan man ännu anmäla sig till för- och eftermiddagsverksamheten.

Mera information:
Statistik över församlingarnas verksamhet inom barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet 2015
Bilder från klubbar finns i Kyrkans bildbank
Mirva Sandén, sakkunnig inom barn och skola, Kyrkostyrelsen, tfn 040 5851 357
Raija Ojell, sakkunnig inom småbarnsfostran, Kyrkostyrelsen tfn 050 3448 613
Heljä Petäjä, sakkunnig inom för- och eftermiddagsverksamheten, Kyrkostyrelsen, tfn 050 3691 007