Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Norska kyrkan sade ja till vigsel av par av samma kön

Publicerad 11.04.2016

Det norska kyrkomötet beslöt på måndagen att också par av samma kön ska kunna få kyrklig vigsel. Av kyrkomötets 115 närvarande delegater röstade 88 för kyrklig vigsel av samma kön.

I beslutet säger man att alla ska ha rätt att vigas till äktenskap eller få förbön för borgerlig vigsel i sin egen lokala församling. Prästerna har frihet att välja om de förrättar kyrklig vigsel och ber för par av samma kön som vigts borgerligt. Också andra kyrkligt anställda ska ha motsvarande möjlighet att välja.

Det norska kyrkomötet konstaterar att frågan om homosexualitet och vigsel av par av samma kön är en fråga som man inte lyckats nå enighet i trots lång dialog och flera utredningar. Men säger också att frågan inte är sådan att den skulle bryta gemenskapen i gudstjänsten och kring sakramenten, därför kan man ge utrymme för båda synerna på äktenskapet vid förrättningar, i undervisning och förkunnelse.

Det norska biskopsmötet ställde sig i september 2015 positivt till vigsel av par av samma kön och bad kyrkostyrelsen (kyrkorådet på norska) bereda frågan om kyrklig vigsel för par av samma kön till kyrkomötet.

Norska kyrkan räknar med att kyrkomötet godkänner nytt vigselformulär i januari 2017.

Vigsel av par av samma kön var upp till behandling i det norska kyrkomötet 2014 men gick då inte igenom.

I Norska kyrkan fattades beslutet med enkel majoritet (två tredjedelar). Ett beslut om vigsel av par av samma kön i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland skulle kräva kvalificerad majoritet (tre fjärdedelar).

Mera information:
Information om norska kyrkans kyrkomöte finns på Norska kyrkans webbplats

Fakta om Norska kyrkans kyrkomöte
Kyrkomötet i Norge består av 116 medlemmar som valts i kyrkans elva stift.
Norska kyrkomötets uppgifter