Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nio av tio församlingar hjälpte asylsökande 2015

Publicerad 11.04.2016

Under 2015 ansökte 32 000 personer om asyl i Finland medan motsvarande antal året innan var ungefär en tiondedel.

De evangelisk-lutherska församlingarna gjorde en märkbar insats i att stöda och ta emot asylsökande. Närmare nio av tio församlingar (88 %) reagerade på det stora antalet asylsökande. Uppgifterna baserar sig på en enkät till församlingarna som Kyrkans forskningscentral gjorde under januari-mars 2016.

– Det är glädjande att församlingarna aktivt och snabbt har tagit ansvar för mottagandet av asylsökande och främjat kontakten till den lokala befolkningen. Det finns en mångfald av kunnande och erfarenhet i församlingarna, och i den här situationen syns det vilken betydelse den har, konstaterar Marja-Liisa Laihia, sakkunnig inom flykting- och invandrararbetet på Kyrkostyrelsen.

Var tionde församling ordnade nödinkvartering

Fram till slutet av 2015 hade det grundats 180 nya mottagningscentraler runt om i Finland. Ungefär var tionde församling upplät lokaliteter för nödinkvartering.

Majoriteten av församlingarna (60 procent) gav stöd genom att organisera insamling av saker och kläder. Över hälften av församlingarna (53 procent) samlade in extra kollekter för att hjälpa asylsökande. Var tionde församling ökade sitt ekonomiska stöd för att linda flyktingkrisen i Finland.

Ett stort antal församlingar ordnade gemensamma tillfällen att mötas och verksamhet för flyktingarna. Över en tredjedel av församlingarna (38 procent) inbjöd asylsökande till församlingens andliga tillfällen. Drygt en fjärdedel av församlingarna (26 procent) ordnade matservering, idrottsevenemang eller annat program för asylsökande. Ungefär var sjätte församling (17 procent) ordnade vän- eller stödpersonsverksamhet.

Enkäten sändes till alla 412 församlingar som verkade under 2015. Sammanlagt 409 församlingar svarade.

Enkäten genomfördes som en del av en bredare undersökning som kartlägger församlingarnas verksamhet och som ligger till grund för kyrkans fyraårsberättelse. Kyrkans fyraårsberättelse utkommer i november 2016.

Grafik över församlingarnas hjälp till asylsökande

Mera information:
Marja-Liisa Laihia, sakkunnig inom flykting- och invandrararbetet på Kyrkostyrelsen, tfn 050 438 0641
Kimmo Ketola, chef för Kyrkans forskningscentral, tfn 040 570 1166