Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Allt flera deltar i församlingarnas scoutarbete

Publicerad 18.04.2016

Ifjol deltog sammanlagt 32 100 scouter i församlingarnas scoutgrupper. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Den största förändringen gällde deltagandet i scoututfärder och scoutläger, där deltagarantalet växte med 27 procent.

Också deltagandet i de scoutevenemang som församlingarna ordande under fjolåret ökade; i specialevenemang och händelser deltog tio procent fler än 2014. Det här visar församlingarnas verksamhetsstatistik 2015.

– Scoutingens dragningskraft grundar sig både på en helhetsmässig syn på fostran och på en betydande frivilligverksamhet. I scoutingen får de unga församlingsmedlemmarna själva utföra och ansvara för verksamheten. Den anställdas och vuxnas roll är att stöda unga i deras utveckling och möjliggöra den verksamhet som de unga själva leder, säger Katri Vappula, sakkunnig för församlingarnas scoutarbete.

Värdegrunden för scoutingen är att människan känner ansvar gentemot Gud, sig själv, andra människor, naturen och samhället. Av scoutingens kårer har ca 70 procent en evangelisk-luthersk församling i bakgrunden. Finlands Scouter och evangelisk-lutherska kyrkan har gjort ett samarbetsavtal som främjar scoutfostran.

Under scoutveckan syns Gemensamt Ansvar i gatubilden

Under scoutveckan den 18-24 april ordnas flera evenemang där man samlar in medel till insamlingen Gemensamt Ansvar. I år används medlen från insamlingen till att motverka att unga slås ut såväl i Finland som utomlands. Inhemsk samarbetspartner är scouterna.

Kyrkan syns i scoutveckans program på olika håll i landet när scoutkårerna ordnar gemensamma evenemang med församlingarna. Scoutingens nationella kyrkhelg är på söndag den 24 april men redan på tisdag samlas scouterna i Åbo till S:t Göransgudstjänst klockan 18 i S:ta Katarina kyrka.

Blickarna vänds också mot storlägret Roihu2016 Finnjamboree som ordnas i Evois (öster om Tavastehus) den 20-28 juli. I lägret deltar 17 000 unga, till största delen 12 år fyllda. Församlingarna deltar i lägerarrangemangen med ansvarspersoner som stöder andaktslivet på lägret.

Mer information:
sakkunnig i ungdomsarbete, Kyrkostyrelsen, Sara Åström, tfn 050 5591 666
sakkunnig i församlingarnas scoutarbete, Kyrkostyrelsen, Katri Vappula, tfn 050 5298 061
Församlingarnas statistik över barn- och ungdomsarbetet
Scouterna i Finland
Evangelisk-lutherska kyrkans scoutarbete
Scoutveckan
Insamlingen Gemensamt Ansvar
Scoutlägret Roihu2016