Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingarna får 6,5 miljoner i byggnadsunderstöd

Publicerad 20.04.2016

Kyrkostyrelsens plenum fördelade 6,5 miljoner euro i byggnadsunderstöd till 70 olika projekt. Stödet består dels av 4,7 miljoner euro i form av statlig finansiering för skydd av kyrkliga byggnader, dels av 1,8 miljoner i stöd från kyrkans centralfond för andra församlingsbyggnader.

Över hälften av församlingarnas ansökningar gällde stöd till skyddade kyrkliga byggnader. Antalet ansökningar har fördubblats jämfört med tidigare år.

Projekten gäller renovering av befintliga byggnader. Stöden gäller kyrkor, församlingshem och andra verksamhetslokaler i församlingarna. Vanligtvis repareras tak, fasader och värme- och brandskyddssystem.

Det största enskilda stödet gavs till renovering av interiören i Petäjävesi kyrka (1 545 000 euro). Andra märkbara stöd för skyddade byggnader gick till Mäntyharju och Korpilehti kyrkor, och De tre korsens kyrka i Imatra. I gruppen övriga verksamhetslokaler gick stora stöd till Valtimo, Lumijoki och Kinnula församlingshem.

Borgå stifts församlingar fick understöd för fem projekt. Kristinestads kyrkliga samfällighet fick 132 600 euro för planering av bland annat takrenovering och fasadrenovering. Kronoby kyrkliga samfällighet fick 37 238 euro för att förnya värmesystemen i Nedervetil kyrka och församlingshem, och 98 900 euro för att förnya värmesystemet i Kronoby kyrka. Larsmo församling fick 25 000 euro för renovering av fönster i Larsmo kyrka. Pedersöre kyrkliga samfällighet fick 33 000 euro för att förse Esse kyrka och Pedersöre kyrka och klockstapel med ett sprinklersystem.

En sammanställning över samtliga stöd som beviljades finns som bilaga.

Ny finansieringsmodell

I beredningen av ärendet användes nya fördelningsprinciper. Stöd betalas nu också till församlingar som har ansvar för skyddade kyrkliga byggnader. Tidigare var understödet knutet endast till församlingarnas skatteintäkter och antal kyrkliga byggnader.

Finansieringen av kyrkans samhälleliga uppgifter förnyades 2016 då församlingarnas andel av samfundsskatten slopades. Kyrkans centralfond får istället en del av statens budgetmedel för att sköta vissa samhälleliga uppgifter. Största andelen av den statliga finansieringen går till att täcka kostnader för begravningsväsendet.

Mera information: överarkitekt Antti Pihkala, tfn 050 529 8431, antti.pihkala@evl.fi