Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet diskuterade sättet att välja ärkebiskop

Publicerad 11.05.2016

Kyrkomötet förde på onsdagen en kort remissdiskussion om kyrkostyrelsens förslag till ändringar i bestämmelserna om sättet på vilket man väljer ärkebiskop. I debatten försvarades dels ärkestiftets roll i valet, dels ifrågasattes att stiftet har större tyngd än andra stift i valet.

Flera ombud från Åbo ärkestift tog till orda i diskussionen och uttryckte en oro över att vikten av ärkestiftets röster föreslås minska, och till exempel vad det innebär för ärkebiskopens legitimitet i stiftet.

Enligt kyrkostyrelsens förslag skulle valsättet ändra så att övriga stift skulle få större inflytande i valet genom att man minskar vikten av de röster som avges i ärkestiftet. Bakom förändringen finns de ändringar som skett i ärkebiskopens uppgifter i form av allt flera och vägande uppgifter i helhetskyrkan. Målet är att valsättet bättre ska svara mot fördelningen i ärkebiskopens arbete mellan uppgifter i stiftet och helhetskyrkan.

Kyrkomötet remitterade frågan till lagutskottet som förväntas ge betänkande i frågan tidigast på kyrkomötet i november.

Ombudsinitiativ om kyrkans vigselrätt och anställdas missionskunskap

Då tiden för att lämna in ombudsinitiativ gick ut på onsdag hade två nya initiativ lämnats in, förutom det ombudsinitiativ om församlingsvalet som hade gjorts redan innan sessionen inleddes.

Ombudet Risto Tuori, Åbo ärkestift, föreslår i sitt initiativ att kyrkostyrelsen utreder om kyrkan har orsak att avstå från vigselrätten och eventuellt vidtar nödvändiga åtgärder.

Sammanlagt 18 ombud har gjort ett initiativ om att kyrkan vidtar åtgärder för att varje präst och ungdomsarbetsledare som har tjänst i en församling har grundläggande kunskaper i mission. Man föreslår att missionskunskap ingår i studierna och att kyrkan skulle ansvara för utbildningen själv eller i samarbete med utbildningsanstalterna eller kyrkans missionsorganisationer. Första undertecknare är ombudet Ville Auvinen från Åbo. Bland undertecknarna finns också Göran Stenlund från Vasa.

Kyrkomötet för remissdiskussion om ombudsinitiativen på torsdag morgon.

Ombudsinitiativen finns enbart på finska

Kyrkomötets arbete i plenum streamas på kyrkomötets finska webbsida.

Följ med hur kyrkomötets arbete framskrider via hashtaggarna #kyrkomöte och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets webbsida

Mera information:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig för kommunikation Lucas Snellman, (on-to 11-12.5) tfn 050 5668 230, lucas.snellman@evl.fi
informationschef Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
informatör Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi
informatör Essi Ylärakkola (11.-13.5.), tfn 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi