Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Nästa vecka på onsdag 10.4 avgörs biskopsvalet i Borgå stift

Publicerad 04.04.2019

På onsdag 10 april hålls den andra och avgörande omgången i biskopsvalet i Borgå stift. Valet står mellan kyrkoherde Bo-Göran Åstrand och direktor Sixten Ekstrand som samlade flest röster i den första valomgången. Läs mer om kandidaterna på evl.fi.

Stiftets nio prosterier inleder sina valmöten klockan 13. I takt med att prosteriernas preliminära valresultat blir klara informerar vi om det via Borgå stifts Facebooksida och kyrkans Twitterkonton.

Det finns sammanlagt 704 röstberättigade i valet. Hälften av de röstberättigade är stiftets präster och hälften lekmannaelektorer som utsetts av församlingarnas förtroendeorgan.

Ett pressmeddelande om det preliminära valresultatet i första omgången sänds ut när alla prosteriers resultat meddelats till domkapitlet, uppskattningsvis vid 15-tiden.

Den som väljs till biskop träffar medierna onsdag 10.4 klockan 16.30 i Borgå domkyrka.

Borgå domkapitel samlas torsdag 11 april till en session som börjar klockan 13 för att kontrollräkna rösterna och fastställa valresultatet.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet i Borgå domkyrka 29.9.2019.

Intervjuförfrågningar till den som välj till biskop: asa.holmvik@evl.fi.

Fotografier på kandidaterna finns i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fi.

Mera information om biskopsvalet:
biskop Björn Vikström, tfn 040 142 5216
Biskopsvalet i Borgå stift
Facebooksidan Domkapitlet i Borgå stift
Kyrkans svenska Twitterkonto
Valet på Facebook och Twitter: #Borgåbiskopsval

Valkommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 1425 185
ledande sakkunnig inom kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230