Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Forskning: Prästernas syn på äktenskapet är kraftigt delade

Publicerad 02.04.2019

Ungefär hälften av prästerna stöder kyrklig vigsel till äktenskap för par av samma kön och 40 procent motsätter sig det. Det här framkommer av en undersökning Vihkiäkö vai ei (Viga eller inte) av Laura Kallatsa och Jouko Kiiski som publicerades förra veckan. Undersökningen baserar sig på en enkät som 534 präster som hör till Finlands kyrkas prästförbund svarat på. Undersökningen gjordes 2017 vid Östra Finlands universitet och har publicerats i Kyrkans forskningscentrals serie.

Enligt undersökningen var 56 procent beredda att viga par av samma kön om kyrkan tillåter det. En tredjedel var ännu inte beredda att viga par av samma kön till äktenskap. En femtedel av de svarande var beredda att viga par av samma kön fastän kyrkan inte skulle tillåta det.

Majoriteten av de präster som svarade på undersökningen befarar att det föds djupa konflikter i vilket fall som helst: oberoende om kyrkan ändrar sin syn på äktenskapet eller inte. Var fjärde präst berättar att hen har upplevt påtryckningar och diskriminering på grund av sin äktenskapssyn, oberoende av vilken den är.

Kvinnors och mäns svar uppvisar skillnader

Bland annat kön och bostadsområde förklarade prästernas syn på homosexualitet och parrelationer mellan par av samma kön. Kvinnors och mäns svar skiljde sig från varandra statistiskt mycket tydligt. Kvinnor förhöll sig mera accepterande än män till homosexualitet och frågor kring parrelationer mellan par av samma kön.

Prästerna i Helsingfors och Esbo stift var i medeltal mera tillåtande till kyrklig vigsel av par av samma kön och i Uleåborgs stift fanns flest präster som stödde en mera traditionell äktenskapssyn. Också tjänsteställning hade betydelse för attityderna. De som förhöll sig mest kritiska till frågor som undersökningen omfattade var personer i högre tjänstepositioner medan församlingspastorer och präster som arbetade med specialuppgifter (till exempel familjerådgivare och sjukhussjälavårdare) förhöll sig mera positivt.

Enligt kyrkans traditionella lära är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna. Enligt den äktenskapslag som trädde ikraft i mars 2017 kan även personer av samma kön ingå äktenskap. Kyrkans linje är den att präster inte kan viga par av samma kön till äktenskap.

Mera information:
yngre forskare Laura Kallatsa, tfn 050 468 7085
universitetslektor Jouko Kiiski, Itä-Suomen yliopisto, tfn 050 372 1559

Ett sammandrag av forskningsrapporten (på finska)
Forskningsrapporten i sin helhet (på finska)