Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans arbetsmarknadsverk utreder effekterna av den nya arbetstidslagen

Publicerad 21.03.2019

Riksdagen godkände 13 mars en ny arbetstidslag som träder i kraft i början av 2020. Inom kyrkan träder lagen i kraft först i början av april 2020 då nuvarande avtalsperiod avslutats.

– Nu finns det gott om tid att bekanta sig med såväl den nya lagen som med hurdana verkningar den möjligtvis har inom kyrkan. Till en del är det ännu oklart hur den nya lagen ska tolkas i vissa frågor, konstaterar arbetsmarknadschef Anna Kaarina Piepponen på Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Piepponen berättar att man utreder framför allt hur anställda i så kallat andligt arbete, som för närvarande inte omfattas av arbetstidsbestämmelserna, möjligtvis kommer att omfattas av lagen.

Diskussioner med personalorganisationerna på våren

Piepponen konstaterar att om nya grupper av anställda omfattas av lagen måste man överväga ifall man borde avtala något om deras arbetstider i Kyrkans arbets- och tjänstekollektivavtal.

– Det här är en omfattande fråga och det börjar vi säkert redan nu på våren diskutera med personalorganisationerna, säger hon.

Piepponen menar att man under våren går igenom nuläget och tänker igenom vilka mål som ställs upp för kommande förhandlingsrunda. Förhandlingarna inleds troligen rätt tidigt på hösten så att lagändringen med dess olika dimensioner inte försenar förhandlingarna under våren 2020.

Arbetsmarknadsverkets pressmeddelande om den nya arbetstidslagen