Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Första omgången i biskopsvalet i Borgå hålls på tisdag 19 mars

Publicerad 13.03.2019

Första omgången i biskopsvalet i Borgå stift hålls tisdag 19 mars. Stiftets nio prosterier inleder sina valmöten klockan 13. I takt med att prosteriernas preliminära valresultat blir klara informerar vi om det via Borgå stifts Facebooksida och kyrkans Twitterkonto.

Det finns sammanlagt ca 700 röstberättigade i valet. Hälften av de röstberättigade är stiftets präster och hälften lekmannaelektorer.

Ett pressmeddelande om det preliminära valresultatet i första omgången sänds ut när alla prosteriers resultat meddelats till domkapitlet, uppskattningsvis vid 15-tiden.

Kandidater i valet är kyrkoherde Harry Sanfrid Backström, direktor Sixten Ekstrand, prästen och journalisten Lisa Enckell och kyrkoherde Bo-Göran Åstrand. Läs mer om kandidaterna på evl.fi.

Om någon av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången blir hen direkt vald till biskop. Om det sker och ifall valresultatet är tillräckligt tydligt ordnas möjlighet för medierna att träffa den som valts till biskop på tisdag 19.3 klockan 16.30 i Borgå stifts domkapitel, Gymnasiegränd 2, Borgå. I så fall sänds en bekräftande inbjudan på tisdag eftermiddag då det preliminära valresultatet är klart.

Domkapitlet samlas onsdag 20.3 till ett möte som inleds klockan 13 för att kontrollräkna rösterna och fastställa resultatet i valets första omgång.

Eventuell andra omgång i valet 10 april

Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna hålls en andra valomgång onsdag 10 april. Inför en andra valomgång har det planerats två valpaneler. En valpanel hålls i Vasa måndag 25 mars klockan 18 i församlingssalen på Skolhusgatan 28. Den andra valpanelen hålls onsdag 27 mars klockan 18 i Domkapitlet på Gymnasiegränd 2 i Borgå.

Den nya biskopen tillträder 1.9.2019 och vigs till ämbetet i Borgå domkyrka 29.9.2019.

Mera information om biskopsvalet:
lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214
notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211
Biskopsvalet i Borgå stiftÖppna länk i ny flik
Facebooksidan Domkapitlet i Borgå stift
Kyrkans svenska Twitterkonto
Valet på Facebook och Twitter: #Borgåbiskopsval

Valkommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815
sakkunnig inom kommunikation Petra Honkaranta-Siivari, tfn 040 1425 185
ledande sakkunnig inom kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230