Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Enkät: Traditioner och faddrar åt barnet är de viktigaste orsakerna till att barn döps

Publicerad 13.03.2019

Familjens traditioner och att ge barnet faddrar är de viktigaste orsakerna till att föräldrarna döper sitt barn till medlem i lutherska kyrkan. Fyra av fem menar att traditioner och viljan att ge barnet faddrar är de viktigaste orsakerna till att låta döpa sitt barn. Bland respondenterna betonade speciellt kvinnor tradition och fadderskap som viktiga faktorer som påverkar dopbeslutet.

Det här framgår av en undersökning som Kyrkans forskningscentral har gjort och som publicerades på onsdagen 13.3.2019. Enkäten besvarades av 1 029 föräldrar till barn under skolåldern. Undersökningen gjordes som en internetpanel av Norstat Oy i februari 2019. Tre av fyra barn (74 procent) hade döpts till medlemmar i den lutherska kyrkan och en femtedel (22 procent) av barnen hade inte döpts alls. Av de svarande hörde 65 procent till den lutherska kyrkan.

Undersökningen visade också att beslutet om att döpa ett barn görs relativt tidigt. Mer än två av fem av de svarande hade fattat beslut om att döpa sitt första barn redan innan man ingick parförhållande. Bara en av tio av de som besvarade enkäten fattade beslutet först efter att barnet fötts.

Av de barn som föddes 2017 döptes 67 procent. Andelen döpta barn har minskat kraftigt på 2000-talet. År 2000 döptes ännu närmare 90 procent av barnen.

Mera information:
Rapport om dopenkät 2019 (på finska)
forskare Hanna Salomäki, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 6881 491, hanna.salomaki@evl.fi