Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Enkät: Unga vuxnas förhållande till religionen är mera känsligt än förr

Publicerad 13.03.2019

En ny undersökning som kartlägger finländarnas religiositet visar att det sker en kraftig förändring i relationen till religion bland finländare under 35 år. Den internationella ISSP-enkätens (International Social Survey Programme) finländska del samlades in under september-december 2018. Temat för enkäten var religion och sammanlagt 1 229 finländare i åldern 15-74 besvarade enkäten.

Av resultaten från undersökningen framgår att den största andelen svarande som uppgav att deras relation till gudstron har förändrats i en eller annan riktning fanns i åldersgruppen 25-34. Av kvinnorna i den åldersgruppen uppgav 29 procent och av männen 22 procent att de inte längre har någon gudstro. Medan 8 procent av vardera könet uppgav att de börjat tro på Gud.

Att en större andel ger upp sin gudstro berättar om en sekulariseringsutveckling

Speciellt bland kvinnorna kan man också se ett ökat intresse för andliga frågor. Vid sidan av den grupp som fjärmar sig från religionen ser man också en grupp som uppger att de inte följer någon religion men ändå ser sig själv som andliga människor.

De här observationerna visar att de unga åldersgrupperna förhåller sig allt mer känsliga till religionen och individens egna bedömningar och livssituation påverkar detta alltmer.

ISSP (International Social Survey Programme) är ett världsomspännande samhällsvetenskapligt jämförande forskningsprogram som grundar sig på material som varje år samlas in i deltagarländerna. Statistikcentralen samlade in materialet via internet- och postenkäter under perioden september-december och felmarginalen är +-2,8 procentenheter. Materialet är vägt så att det representerar befolkningens ålder, kön, språk och boningsort.

De finländska medlemsorganisationerna i ISSP är Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, Tammerfors universitets samhällsvetenskapliga fakultet och Statistikcentralens Intervju- och undersökningstjänster. Det tyska vetenskapsarkivet GESIS står för arkiveringen av materialet.

Mera information: forskare Kimmo Ketola, tfn 040 570 1166
ISSP-rapporten som kartlägger finländarnas religiositet finns som bilaga nedan (på finska)

Bilagor till nyheten