Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Evangelisk-lutherska biskopar vädjar för klimatet – ”För att vi tillsammans skall kunna bevara hoppet”

Publicerad 06.03.2019

Biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vädjar för klimatet då fastetiden inleds.

”Vi vädjar till statsmakten, företag, organisationer och medborgarna om att vi alla skulle göra vårt bästa för att bromsa klimatuppvärmningen och skydda naturens mångfald. Vi bjuder in alla till denna fasta – för att vi tillsammans skall kunna bevara hoppet”, sägs det i deras vädjan. Ställningstagandet är en del av biskoparnas hälsning då fastan inleds på askonsdag 6.3.2019.

I kyrkans egen nyligen godkända energi- och klimatstrategi är målsättningen att kyrkan ska vara kolneutral 2030. ”Vi uppmanar församlingarna och alla kyrkliga aktörer att efterfölja rekommendationerna i strategin, att ansluta sig till Kyrkans miljödiplom, samt att fortsätta och utveckla det aktiva arbetet för miljön”, framgår av biskoparnas hälsning.

Den kristna fastan inleds onsdagen efter fastlagssöndagen, på askondagen, och pågår fram till påsksöndagen. Biskoparna påminner i hälsningen om att fastan uppmanar till bättring, till att förstå vad vi behöver ändra i våra liv.

”I vår tid finns det ett särskilt behov av självprövning, bättring, försoning och hopp, eftersom klimatuppvärmningen hotar vår gemensamma framtid. Vi människor måste inse följderna av vår livsstil och på allvar gå in för att vända utvecklingen. Vi har ett särskilt ansvar för våra mest utsatta medmänniskor, för kommande generationer och för hela skapelsen”.

Fastehälsningen, som finns som bilaga till notisen, har undertecknats av ärkebiskop Tapio LuomaSimo Peura, biskop i Lappo stift, Matti Repo, biskop i Tammerfors stift, Seppo Häkkinen, biskop i S:t Michel stift, Björn Vikström, biskop i Borgå stift, Kaarlo Kalliala, biskop i Åbo ärkestift, Jari Jolkkonen, biskop i Kuopio stift, Teemu Laajasalo, biskop i Helsingfors stift, Jukka Keskitalo, biskop i Uleåborgs stift och Kaisamari Hintikka, biskop i Esbo stift.

Askonsdagen har fått sitt namn av att det i Bibeln beskrivs hur ånger och bot symboliseras av att man klär sig i säck och strör aska över huvudet. På askonsdagen ordnar många församlingar mässor där prästen tecknar ett kors av aska i pannan på de deltagare som så önskar. Korstecknet symboliserar ånger och bot men också Jesus vandring mot korset, en vandring genom död till nytt liv.

Mera information:
Ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 1425 299

Bilagor till nyheten