Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Enkät: Finländarnas andliga liv är allt mera självständigt

Publicerad 27.02.2019

Var femte finländare har någon gång i livet stått inför en vändpunkt då de gett sig hän åt religionen på ett nytt sätt. Många säger ändå att de håller kontakt med Gud på sitt eget sätt, utan kyrkor och religiösa riter. Ungefär var fjärde uppger att de inte lever enligt religionen men att de ändå är intresserade av det heliga och övernaturliga saker. Knappt en tiondel av finländarna säger att de har upplevt en ”pånyttfödelse” och efter den gett sig hän åt Kristus på ett nytt sätt.

Bland annat det här framgår av en nyligen genomförd undersökning som kartlägger finländarnas religiositet. Undersökningen är gjord som en del av det internationella forskningsprogrammet ISSP 2018.

Resultaten från undersökningen presenteras vid Kyrkans forskningscentrals 50-årsseminarium i Tammerfors 13.3.

ISSP (International Social Survey Programme) är ett världsomspännande samhällsvetenskapligt jämförande forskningsprogram som grundar sig på material som varje år samlas in i deltagarländerna. För närvarande hör 43 länder till programmet. ISSP-materialet började samlas in 1985 och Finland gick med 2000.

Temat för 2018 års undersökning var religion. Statistikcentralen samlade in materialet via internet- och postenkäter under perioden september-december. Sammanlagt 1 229 finländare svarade på enkäten.

De finländska medlemsorganisationerna i ISSP är Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, Tammerfors universitets samhällsvetenskapliga fakultet och Statistikcentralens Intervju- och undersökningstjänster.

Resultaten från undersökningen presenteras av forskaren Kimmo Ketola från Kyrkans forskningscentral under rubriken Euroopan muuttuvat arvot ja uskonnollisuuden murros (ung. Förändrade värderingar i Europa och religiositetens brytningstid).

Mera information om seminariet (på finska).

Mera information: forskare Kimmo Ketola, tfn 040 570 1166